Archives for 2016

Lesy sehrály v pravěku důležitou úlohu v adaptaci na klimatické změny

Během klimatických změn v pravěku sehrály lesy podle vědeckého týmu vedeného Janem Kolářem důležitou úlohu v adaptaci na nové podmínky životního prostředí. Na základě studia paleoekologických záznamů z vracovského jezera na jihovýchodní Moravě a archeologických dat z jeho širokého okolí vědci zjistili, že tehdejší lidské společnosti proměnily svým inovativním hospodařením druhovou […]

Nový klasifikační systém vegetace Evropy

Ve speciálním čísle časopisu Applied Vegetation Science by publikován nový přehled evropské vegetace: Vegetation of Europe: Hierarchical floristic classification system of vascular plant, bryophyte, lichen, and algal communities (fulltext, tisková zpráva), na jehož zpracování se podílela i K. Šumberová z našeho oddělení. Autorský kolektiv předních znalců evropské vegetace z různých akademických institucí […]

Cena za dizertaci pro Jana Koláře

Jan Kolář dostal Cenu děkana FF MU za svoji dizertační práci Teritorialita a regionalizace v pozdním eneolitu na Moravě.

7. prosince v 17.00 přednáška o stepích v Literární kavárně

Srdečně zveme na přednášku Honzy Rolečka Stepi západní Ukrajiny a Transylvánie …a co nám jejich výzkum prozradil o historii přírody jižní Moravy Vědci z Botanického ústavu AV ČR v Brně se od roku 2012 zabývají výzkumem lesostepní vegetace západní Ukrajiny a rumunské Transylvánie. Toto bádání přineslo nová zjištění o vztazích […]

Náš článek zmíněn v sekci Research Highlights v časopise Nature

Článek Using historical ecology to reassess the conservation status of coniferous forests in Central Europe publikovaný v časopise Conservation Biology Péterem Szabó a kolektivem autorů byl vybrán jako jeden z nejzajímavějších článků týdne v časopise Nature!

Cenu AV ČR pro mladé vědce získal Martin Kopecký

V pondělí 3. 10. se konalo slavnostní předání Cen AV ČR ve Vile Lanna. Cenu AV ČR pro mladé vědecké pracovníky za vynikající výsledky vědecké práce, dosažené za finanční podpory AV ČR nejdéle do dovršení věku 35 let, získal Mgr. Martin Kopecký, Ph.D., z Botanického ústavu za práci s názvem […]

Otevřená výzva na výzkumnou pozici

Looking for a position in ecological research? Do you have a degree in biology, ecology, forestry, geosciences, or related program in the social sciences or humanities? If yes, please do not hesitate to contact us. We are a research-oriented department with a focus on interdisciplinary collaboration between paleoecology, historical ecology […]

NETLAKE Citizen Science Žebětín

Ve dnech 8. a 15. června 2016 se u Žebětínského rybníka uskutečnila akce NETLAKE Citizen Science pro děti ze dvou brněnských mateřských škol (Více o této mezinárodní aktivitě naleznete na: https://nioo.knaw.nl/en/Netlake-Citizen-Science). Děti se dozvěděly, jak je voda důležitá, proč ji chránit, jaké organismy v ní žijí a jak lze změřit a […]

Zpráva z Training School COST NETLAKE

Ve dnech 21. až 23. března 2016 se na oddělení vegetační ekologie v Brně uskutečnil mezinárodní workshop popularizující a propagující vědu (Citizen Science Workshop). Workshop byl součástí aktivit akce COST NETLAKE, jež sdružuje vědce, vodohospodáře, učitele, studenty i širší veřejnost zabývající se monitoringem a ochranou jezer, přehradních nádrží a dalších […]

Vzpomínka na RNDr. Elišku Rybníčkovou, DrSc.

In Memoriam RNDr. Eliška Rybníčková, DrSc.  15. 12. 1932 – 10. 9. 2015 Neradi se smiřujeme se skutečností, že nás ve věku nedožitých 83 let opustila významná osobnost československé kvartérní palynologie, vážená paní doktorka Eliška Rybníčková. Narodila se 15. prosince 1932 v Olomouci jako Eliška Coufalová – prvorozená dcera okresního soudce a učitelky. Válečné osudy, […]