NETLAKE Citizen Science Žebětín

· Uncategorized
Author

Ve dnech 8. a 15. června 2016 se u Žebětínského rybníka uskutečnila akce NETLAKE Citizen Science pro děti ze dvou brněnských mateřských škol (Více o této mezinárodní aktivitě naleznete na: https://nioo.knaw.nl/en/Netlake-Citizen-Science). Děti se dozvěděly, jak je voda důležitá, proč ji chránit, jaké organismy v ní žijí a jak lze změřit a hodnotit různé parametry vody jako jsou např. barva a průhlednost. Kromě toho měly děti možnost pozorovat vědecké pracovnice při terénní práci a vymyslely pro ně jména zkumavci a přízkumníci. Na akci navázalo mikroskopování odebraných vzorků řas, které se uskutečnilo 17. června v MŠ Žabka v Žebětíně.

« z 2 »