Zpráva z Training School COST NETLAKE

· Uncategorized
Author

Ve dnech 21. až 23. března 2016 se na oddělení vegetační ekologie v Brně uskutečnil mezinárodní workshop popularizující a propagující vědu (Citizen Science Workshop). Workshop byl součástí aktivit akce COST NETLAKE, jež sdružuje vědce, vodohospodáře, učitele, studenty i širší veřejnost zabývající se monitoringem a ochranou jezer, přehradních nádrží a dalších stojatých vod napříč Evropou i v některých mimoevropských zemích. NETLAKE je zastřešující akcí národního projektu COST FISHPOND2014, který běží na oddělení vegetační ekologie od roku 2014 pod vedením K. Šumberové; ta je členkou řídícího výboru NETLAKE za ČR. Workshopu se zúčastnilo 22 lidí z osmi zemí (Česká republika, Dánsko, Irsko, Itálie, Nizozemsko, Srbsko, Švédsko a Turecko). Náplní byly jednak přednášky týkající se projektů citizen science v jednotlivých zemích (např. projekty propagující ochranu vod u široké veřejnosti včetně školních dětí či v komunitě potápěčů a rybářů, jednak praktické návody ke sledování kvality vody s využitím jednoduchých pomůcek, jež zvládnou vyrobit i děti ve školách nebo v zájmových kroužcích. Spolu s ostatními účastníky jsme se tak naučili vyrobit Secchi disk – instrument k měření průhlednosti vody – ze starého CD, hodnotit vlastnosti vody na základě zbarvení, s použitím jednoduché barevné škály či sledovat rychlost rozkladu organických látek ve vodních nádržích s pomocí čajových sáčků. Z týmu projektu FISHPOND2014 se workshopu zúčastnili a zároveň jej spoluorganizovali tři lidé. S organizací workshopu však aktivně vypomohli i další kolegové z oddělení. Workshop byl jednotlivými účastníky i vedením akce COST NETLAKE hodnocen jako velmi úspěšný a užitečný a významně přispěl k posílení mezinárodní spolupráce v ochraně vod a její popularizaci.

« z 2 »