Cenu AV ČR pro mladé vědce získal Martin Kopecký

· Uncategorized
Author

V pondělí 3. 10. se konalo slavnostní předání Cen AV ČR ve Vile Lanna. Cenu AV ČR pro mladé vědecké pracovníky za vynikající výsledky vědecké práce, dosažené za finanční podpory AV ČR nejdéle do dovršení věku 35 let, získal Mgr. Martin Kopecký, Ph.D., z Botanického ústavu za práci s názvem Dlouhodobé změny biodiverzity vegetace temperátních lesů.

Ústředním tématem výzkumu Martina Kopeckého je časoprostorová variabilita biodiverzity vegetace lesů mírného pásma. Specifickým tématem, které v současné době silně rezonuje nejen vědeckou komunitou, ale celou společností, jsou globální změny prostředí. Jejich citlivým indikátorem jsou změny biodiverzity a posuny v ekologických nikách druhů, zejména ve spojitosti se změnami klimatu. M. Kopecký jednoznačně doložil úbytek biodiverzity bylinné vegetace temperátního lesa po opuštění dlouhodobého tradičního hospodaření, tedy klíčového faktoru, který zaznamenal během minulého století výrazné změny globálního charakteru. Další práce M. Kopeckého poskytuje empiricky podloženou podporu jednomu ze základních přístupů ke sběru dat zaměřených na sledování dlouhodobých změn biodiverzity. Jeho letos publikovaná studie překvapivě ukazuje, že pozorovaná změna rozšíření druhů nemusí odrážet změnu klimatu, ale spíše rozdílné ekologické nároky jednotlivých vývojových stadií dřevin. Práce M. Kopeckého vyvolaly nadprůměrný mezinárodní ohlas a jde nepochybně o nadčasové příspěvky k poznání dlouhodobých změn biodiverzity pod vlivem globálních změn prostředí.

Zde naleznete podrobnosti o vyhlášení.

Publikace:

Máliš F., Kopecký M., Petřík P., Vladovič J., Merganič J. & Vida T. (2016): Life stage, not climate change, explains observed tree range shifts. Global Change Biology: early online. WOS citations: 0x.

Bernhardt-Römermann M., Baeten L., Craven D., De Frenne P., Hédl R., Lenoir J., Bert D., Brunet J., Chudomelová M., Decocq G., Dierschke H., Dirnböck T., Dörfler I., Heinken T., Hermy M., Hommel P., Jaroszewicz B., Keczyński A., Kelly D. L., Kirby K. J., Kopecký M., Macek M., Máliš F., Mirtl M., Mitchell F. J.G., Naaf T., Newman M., Peterken G., Petřík P., Schmidt W., Standovár T., Tóth Z., Calster H. V., Verstraeten G., Vladovič J., Vild O., Wulf M.  & Verheyen K. (2015) Drivers of temporal changes in temperate forest plant diversity vary across spatial scales. Global Change Biology 21: 3726-3737. WOS citations: 0x.

Kopecký M. & Macek M. (2015) Vegetation resurvey is robust to plot location uncertainty. Diversity and Distributions 21: 322-330. WOS citations: 2x.

Dvorský M., Doležal J., Kopecký M., Chlumská Z., Janatková K., Altman J., et al. (2013): Testing the stress-gradient hypothesis at the roof of the world: effects of the cushion plant Thylacospermum caespitosum on species assemblages. PLoS One 8: e53514. WOS citations: 18x.

Kopecký M., Hédl R. & Szabó P. (2013): Non-random extinctions dominate plant community changes in abandoned coppices. Journal of Applied Ecology 50: 79-87. WOS citations: 14x.

Vild O., Roleček J., Hédl R., Kopecký M. & Utinek D. (2013): Experimental restoration of coppice with-standards: Response of understorey vegetation from the conservation perspective. Forest Ecology and Management 310: 234-241. WOS citations: 8x.

Hédl, R., Kopecký, M., & Komárek, J. (2010): Half a century of succession in a temperate oakwood: from species‐rich community to mesic forest. Diversity and Distributions 16: 267-276. WOS citations: 55x.

Kopecký, M., & Čížková, Š. (2010): Using topographic wetness index in vegetation ecology: does the algorithm matter? Applied Vegetation Science13: 450-459. WOS citations: 34x.