7. prosince v 17.00 p?ednáška o stepích v Literární kavárn?

· Uncategorized
Author

Srde?n? zveme na p?ednášku Honzy Role?ka

Stepi západní Ukrajiny a Transylvánie

…a co nám jejich výzkum prozradil o historii p?írody jižní Moravy

V?dci z Botanického ústavu AV ?R v Brn? se od roku 2012 zabývají výzkumem lesostepní vegetace západní Ukrajiny a rumunské Transylvánie. Toto bádání p?ineslo nová zjišt?ní o vztazích vegetace na obou stranách karpatského oblouku, která nám pomáhají nahlédnout do vzdálené historie, kdy stepi byly u nás mnohem rozší?en?jší, než jsou dnes.

P?ij?te se dozv?d?t víc!

St?eda 7. prosince v 17 hodinLiterární kavárna knihkupectví Academia v Brn? (nám?stí Svobody 13, Brno).