Nový klasifikační systém vegetace Evropy

· Uncategorized
Author

Ve speciálním čísle časopisu Applied Vegetation Science by publikován nový přehled evropské vegetace: Vegetation of Europe: Hierarchical floristic classification system of vascular plant, bryophyte, lichen, and algal communities (fulltext, tisková zpráva), na jehož zpracování se podílela i K. Šumberová z našeho oddělení.

Autorský kolektiv předních znalců evropské vegetace z různých akademických institucí v Evropě i jinde ve světě, vedený prof. Ladislavem Mucinou (The University of Western Australia, Perth), na přehledu intenzivně pracoval řadu let. Ojedinělý je rozsah díla, neboť vedle klasifikace vegetace cévnatých rostlin zahrnuje i vegetaci mechorostů, lišejníků a řas, obsáhlou bibliografii, terminologický slovník ve vegetační vědě běžně užívaných i méně známých pojmů, druhové seznamy a další přílohy. Uživatelsky příjemnou součástí práce je expertní systém, který umožňuje přiřazení fytocenologických snímků k vyšším jednotkám (svazy, třídy) a v neposlední řadě i software EuroVegBrowser, který usnadňuje orientaci v systému.