Pozvánka na obhajobu projektu COST

· Uncategorized
Author

25. ledna 2017 proběhne veřejná obhajoba projektu Propojení monitoringu prostředí, biologických procesů a hospodaření v rybnících: případová studie založená na využití stabilního systému senzorů (řešitel – Mgr. KATEŘINA ŠUMBEROVÁ, Ph.D.)

Instrukce k příjezdu/příchodu na místo konání

místo konání: 8. patro budovy VÚKOZ , Lidická 25/27 (vedle hotelu Slovan; vchod do budovy ca 49°12’8.598″N, 16°36’24.803″E), Brno

termín: středa. 25. 1. 2017 od 13:00 (ca do 16:00–16:30)

kontakt: Kateřina Šumberová (katerina.sumberova@ibot.cas.cz, tel. 541 126 218 – kancelář, 607 813 269 – mobil), Martina Fabšičová (martina.fabsicova@ibot.cas.cz, tel. 541 126 234 – kancelář, 605 761 077 – mobil)

12:40–13:00 – u vchodu do budovy bude služba, která zajistí otevírání dveří. Kdo dorazí dřív, ať zvoní na K. Šumberovou (*218) nebo M. Fabšičovou (*234), případně volá na telefonní čísla uvedená výše. Pozor, hlavní (velký) výtah jede jen do 7. patra, pak je nutno dojít zbytek pěšky. Až do 8. patra jezdí malý výtah u schodiště.

Prosím, snažte se dorazit NE úplně na poslední chvíli (tj. ne až ve 13:00, to je jen pro případ nouze), ať nezdržuje začátek akce!

 

Vlastní program oponentury

13:00–13:05 – přivítání, představení týmu a oponentní rady, body programu, odkaz na vystavené materiály (publikace, postery, aj.) vztahující se k projektu, důležité organizační a technické pokyny k průběhu oponentury,

13:05–13:15 – přehled prezentace, úvodní informace k projektu, shrnutí výstupů a dalších přínosů projektu (publikace, prezentace na konferencích, výuka, popularizace) za celé období projektu, informace o výstupech, které budou uplatněny po skončení projektu, poděkování spolupracujícím kolegům a institucím.

13:15–14:05 – odborná část prezentace

 • J. Potužák
  – charakteristika základních parametrů Dehtář
  – co ukázal kontinuální monitoring pomocí čidel a další prováděná měření a odběry (fyzikálně-chemické faktory vody, fytoplankton, zooplankton) během tří sezón výzkumu – hlavní trendy, vztah k hospodaření a možný budoucí vývoj (celkem ca 25 minut).
 • K. Šumberová
  – diverzita a dynamika vegetace, diverzita flóry, populační dynamika vybraných druhů a jejich skupin, půdní semenná banka (celkem ca 15 minut).
 • M. Fránková
  – diverzita epifytických rozsivkových společenstev, sledování struktury epifytických společenstev unikátní metodou EREM.

Diskuse je plánovaná na konci každé části, ale lze i jinak.

14:05–14:30 – vystoupení oponentů, odpovědi členů týmu na dotazy a připomínky

14:30–14:50 – přestávka (lze přesunout či udělat dvě kratší přestávky, podle domluvy na místě)

14:50–15:05 – zhodnocení finanční stránky projektu (rozpočet 2016 i rozpočet za celé období projektu, hlavní položky, změny oproti plánu)

15:05–15:20 – veřejná rozprava k celému projektu

od 15:20 – neveřejné zasedání oponentní rady. Délka zasedání není stanovena, záleží na potřebách rady. Ca 40 minut by mělo stačit i včetně případné krátké přestávky.

ca od 16:00 – vyhlášení závěrů oponentního řízení, ukončení oficiálního programu

Bližší informace o projektu naleznete na webu oddělení.