Floristický minikurz v Horní Lipové

· Uncategorized
Author

Ve dnech 26.-28. kv?tna prob?hne v Horní Lipové na pomezí Rychlebských hor a Hrubého Jeseníku floristický minikurz. Jedná se o spole?nou akci Moravskoslezské pobo?ky ?eské botanické spole?nosti (MSP ?BS), Botanického ústavu AV?R a Vlastiv?dného muzea Šumperku. Organizuje Radim Hédl a Magda Zmrhalová. Více informací na Facebooku ?i stránkách MSP ?BS.