Výsledky vzorkování mikroplast? ve stojatých vodách nap?í? Evropou v rámci projektu ob?anské v?dy (NETLAKE Citizen Science)

· Uncategorized
Author
Plastový odpad je pro Zemi ?ím dál v?tším problémem. Drobné ?áste?ky plast? (tzv. mikroplasty o velikosti pod 0,5 cm) putují potravním ?et?zcem od zooplanktonu, p?es bezobratlé a ryby až do našich žaludk?. V rámci ob?anské v?dy se v roce 2016 zkoumal obsah mikroplast? ve stojatých vodách nap?í? Evropou (plus dv? lokality v Americe). Mikroplasty se vzorkovaly podomácku sestrojeným odb?rákem (cedník se silonovou pun?ochou) tak, že se odb?rák držel t?sn? pod hladinou a odkrokovalo se 50 metr?. ?eskou republiku reprezentovaly lokality Žeb?tínský rybník v Brn? – Žeb?tín? a rybník Dehtá? u ?eských Bud?jovic.