Péter Szabó se stal p?edsedou Evropské spole?nosti pro environmentální historii

· Uncategorized
Author

Evropská spole?nost pro environmentalní historii (European Society for Environmental History – ESEH) si na ?ervencové konferenci v Záh?ebu zvolila nové vedení. P?edsedou byl zvolen Péter Szabó z Botanického ústavu AV ?R, který se na Odd?lení vegeta?ní ekologie zabývá historií st?edoevropské krajiny a zejména les?. ESEH je celoevropská spole?nost pro studium historických vztah? mezi ?lov?kem a p?írodou, má zhruba 1000 ?len?. Více o spole?nosti zde.