Windstorms and forest disturbances in the Czech Lands: 1801–2015

· Uncategorized
Author

V rámci již uplynulého projektu Vich?ice v ?eských zemích za posledních 500 let vyšel letos v b?eznu v ?asopise Agricultural and Forest Meteorology ?lánek Windstorms and forest disturbances in the Czech Lands: 1801–2015. Z Odd?lení vegeta?ní ekologie se na n?m podíleli Péter Szabó a Silvie Suchánková. ?lánek si m?žete p?e?íst zde.