Nová pracovní skupina IAVS: Historical vegetation ecology

· Uncategorized
Author

Radim Hédl a Guillaume Decocq (University of Picardy, FR) iniciovali založení pracovní skupiny Historical vegetation ecology Mezinárodní asociace pro vegetační vědu (IAVS). Nová pracovní skupina byla oficiálně založena na IAVS Council meeting 25. července 2018.

Pracovní skupina se věnuje studiu rostlinných druhů a společenstev jako současných dědictví minulého vývoje, a rekonstrukci historických pattern ve vegetaci. Jakožto součást IAVS, pracovní skupina sdílí cíle IAVS a podporuje její činnost. Cílem skupiny je podpořit rozvoj v oblasti vegetační vědy tím, že poskytuje interdisciplinární prostor všem vědcům, kteří se zajímají o historické aspekty vegetace. Není vyloučena žádná časová ani prostorová škála.

Každý, kdo má zájem stát se členem pracovní skupiny, může poslat e-mail na adresu R. Hédla a G. Decocqa. Členství v IAVS NENÍ vyžadováno.

 

and Guillaume Decocq (University of Picardy, FR), initiated the establishment of the Historical vegetation ecology Working group of the International Association for Vegetation Science (IAVS). The new working group was officially established at the IAVS Council meeting on 25th July 2018.

The Working group is devoted to the study of plant species and communities as present legacies of the past development, and to the reconstruction of the past patterns in vegetation. As an integral part of IAVS, the Historical Vegetation Ecology Working group shares the IAVS goals and supports its activities. The purpose of the group is to foster development in the field of vegetation science by providing an interdisciplinary place to all scientists interested in historical aspects of vegetation. No time scale and no spatial scale are excluded.

Everyone interested in becoming a member of the working group just send an e-mail to R. Hédl and G. Decocq. IAVS membership is NOT required.