Exkurze na oddělení

· Uncategorized
Author
Dne 24. dubna 2019 se na našem pracovišti uskutečnila exkurze pro děti ze ZŠ Hluk a ze včelařského kroužku při ZŠ Žebětín. Vědkyně z Paleoekologické laboratoře dětem popovídaly o rekonstrukci vývoje vegetace v minulých dobách, o pylových zrnech v medu, rozsivkách a základech mikroskopických technik. Následovaly praktické ukázky mikroskopování ve dvou typech zobrazovací techniky – světelném mikroskopu a stolním skenovacím elektronovém mikroskopu. Pozorovali jsme pyly z medů různé provenience, pyly z čerstvých rostlin (lilie, pampeliška, podběl, třešeň), rozsivky, lidský vlas a nehet a další biologické objekty. Zlatým hřebem programu byl sosák klíštěte.