Nové projekty

· Uncategorized
Author

Po?átkem roku 2021 jsme zahájili t?i nové projekty, jichž jsme hlavními ?ešiteli nebo spolu?ešiteli. Konkrétn? se jedná o dva projekty TA?R a jeden projekt GA?R: