P?ednáška v rámci Dn? elektronové mikroskopie

· Uncategorized
Author
Srde?n? Vás zveme na online p?ednášku naší kolegyn? Markéty Fránkové na téma: Výzkum rozsivek s využitím elektronového mikroskopu.

P?ednáška se koná v rámci brn?nské akce Dny elektronové mikroskopie Dny elektronové mikroskopie 2021 – Dny elektronové mikroskopie v Brn? | 14.–18. 4. 2021 (brno.cz)

P?ednáška prob?hne na MS Teams a je nutné se na ni registrovat p?edem v online formulá?i. P?ednáška se bude konat v pátek 16. dubna od 17 hodin. Ke sch?zce se p?ipojíte kliknutím na tento odkaz.

Prosíme, p?ipojujte se od 16:50 do 17:00 hodin, z toho d?vodu, aby bylo v 17 hodin možné s p?ednáškou za?ít.

D?kujeme, t?šíme se na vaši ú?ast a diskusi.