Pozvánka na seminá? o výmladkových lesích

· Uncategorized
Author

Zveme vás na seminá? k projektu TA ?R „Obnova výmladkového hospoda?ení: cesta k diverzifikaci využití spole?enského, hospodá?ského a ekologického potenciálu st?edoevropských les?”, který se bude konat 14. zá?í 2021 v Sob?šicích.

Sv?j zájem ?i potvrzení o ú?asti na seminá?i prosím posílejte p?es elektronický formulá?: bit.ly/vymladky-2021
Termín p?ihlášek je 8. zá?í 2021. Kapacita seminá?e je omezena.

Více informací v letá?ku.