Lesní historie v mapách

· Uncategorized
Author

V rámci projektu TA?R Zéta Aplikace znalostí o dlouhodobém vývoji lesa v lesnické praxi jsme spole?n? s Ústavem pro hospodá?skou úpravu les? Brandýs nad Labem (ÚHÚL) jsme vytvo?ili soubor elektronických map, který vypovídá o historii a stavu ?eských les?. Mapy mohou být cennou pom?ckou pro lesnictví i ochranu p?írody. Jsou p?ístupné na Mapovém portále ÚHÚL.

Tiskovou zprávu si m?žete p?e?íst zde.