Mag. biol. Anja Petek Petrík, PhD.

E-mail: anja.petekpetrik@ibot.cas.cz, anja.petek1@gmail.com

Anja je Chorvatka, v současné době pracuje jako postdoktorandka na projektu Adaptace, vyhnutí, nebo vyhynutí: propojení ekologie společenstev a ekofyziologie k porozumění vlivu vlhkostního deficitu v temperátních lesích. Na oddělení ekologie vegetace nastoupila v září 2021. Jejím hlavním zájmem jsou vztahy mezi rostlinami a vodou a fotosyntetické reakce rostlin spojené s tolerancí sucha.

Seznam publikací

Mukarram, M., Choudhary, S., Kurjak, D., Petek, A., Khan, M.M.A., 2021. Drought: Sensing, signalling, effects and tolerance in higher plants. Physiologia Plantarum. https://doi.org/10.1111/ppl.13423, IF: 4.148

Petrík, P., Petek, A., Konôpková, A., Bosela, M., Fleischer, P., Frýdl, J., Kurjak, D., 2020. Stomatal and leaf morphology response of European beech (Fagus sylvatica L.) provenances transferred to contrasting climatic conditions. Forests 11, 1359. https://doi.org/10.3390/f11121359, IF: 2.221 (2019)

Konôpková, A., Pšidová, E., Kurjak, D., Stojnić, S., Petrík, P., Fleischer Jr, P., Kučerová, J., Ježík, M., Petek, A., Gömöry, D., Kmeť, J., Longauer, R., Ditmarová, Ľ., 2020. Photosynthetic performance of silver fir (Abies alba) of different origins under suboptimal growing conditions. Functional Plant Biology 47, 1007. https://doi.org/10.1071/FP20040, IF: 2.617

Ečimović, S., Velki, M., Vuković, R., Štolfa Čamagajevac, I., Petek, A., Bošnjaković, R., Grgić, M., Engelmann, P., Bodó, K., Filipović-Marijić, V., Ivanković, D., Erk, M., Mijošek, T., Lončarić, Z., 2018. Acute toxicity of selenate and selenite and their impacts on oxidative status, efflux pump activity, cellular and genetic parameters in earthworm Eisenia andrei. Chemosphere 212, 307–318. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2018.08.095, IF: 5.108

Jamnická G., Konôpková A., Fleischer P., Kurjak D., Petrík P., Petek A., Húdoková H., Homolová Z., Ježík M., Ditmarová L., 2020. Physiological vitality of Norway spruce (Picea abies L.) stands along an altitudinal gradient in Tatra National Park. Central European Forestry Journal 66: 227.

Konôpková A., Vedernikov K., Zagrebin E., Islamova N., Grigoriev R., Húdoková H., Petek A., Kmeť J., Petrík P., Pashkova A., Zhuravleva A., Bukharina I., 2020. Impact of the European bark beetle Ips typographus on biochemical and growth properties of wood and needles in Siberian spruce Picea obovata. Central European Forestry Journal 66: 243.