Aplikace znalostí o dlouhodobém vývoji lesa v lesnické praxi

Identifikační kód projektu: TJ02000286

Financování: Technologická agentura ČR

Hlavní řešitel: Ondřej Vild

Období řešení: 03/2019–02/2021

Popis projektu:
Cílem projektu je poskytnout výstupy, které budou využívány pro praxi plánování a realizace lesního hospodaření. Tyto výstupy budou připraveny ve spolupráci s aplikačním garantem, který je zprostředkuje cílovým uživatelům – lesním hospodářům. Hlavním zdrojem pro řešení projektu budou databáze informací o dlouhodobém vývoji lesa. V rámci projektu budou tyto informace transformovány do podoby specializovaných interaktivních map, které budou na konci projektu integrovány do mapového systému aplikačního garanta. Dále budou do konce projektu připravena certifikovaná metodika, která aplikačnímu garantovi umožní efektivní využití jeho vlastních dat pro jeho hlavní činnost.

Členové týmu:
Markéta Chudomelová
Jan Kolář
Martin Liška
Silvie Suchánková
Martina Sychrová
Péter Szabó (mentor)
Radim Hédl (mentor)