Author Profile

Barbora Pelánková

Recent Posts

7. prosince v 17.00 p?ednáška o stepích v Literární kavárn?

Srde?n? zveme na p?ednášku Honzy Role?ka Stepi západní Ukrajiny a Transylvánie …a co nám jejich výzkum prozradil o historii p?írody jižní Moravy V?dci z Botanického ústavu AV ?R v Brn? se od roku 2012 zabývají výzkumem lesostepní vegetace západní Ukrajiny a rumunské Transylvánie. Toto bádání p?ineslo nová zjišt?ní o vztazích […]