Author Profile

Ondřej Vild

Recent Posts

Publikace radiokarbonové databáze

Publikovali jsme článek Towards New Demography Proxies and Regional Chronologies: Radiocarbon Dates from Archaeological Contexts Located in the Czech Republic Covering the Period Between 10,000 BC and AD 1250 věnovaný radiokarbonové databázi.

Lesní historie v mapách

V rámci projektu TAČR Zéta Aplikace znalostí o dlouhodobém vývoji lesa v lesnické praxi jsme společně s Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem (ÚHÚL) jsme vytvořili soubor elektronických map, který vypovídá o historii a stavu českých lesů. Mapy mohou být cennou pomůckou pro lesnictví i ochranu přírody. Jsou […]

Pozvánka na seminář o výmladkových lesích

Zveme vás na seminář k projektu TA ČR „Obnova výmladkového hospodaření: cesta k diverzifikaci využití společenského, hospodářského a ekologického potenciálu středoevropských lesů”, který se bude konat 14. září 2021 v Soběšicích. Svůj zájem či potvrzení o účasti na semináři prosím posílejte přes elektronický formulář: bit.ly/vymladky-2021 Termín přihlášek je 8. září […]

Workshop o úhorech

Celý letáček je možné stáhnout zde. V případě zájmu je nutné poslat mail na frei@vupt.cz.

Konference Historical Ecology for the Future

Příští týden, 24.5. až 28.5. se bude konat konference, Historical Ecology for the Future, na které se organizačně podílíme. Konference bude online. Program zde.

Vědci Botanického ústavu jako první kvantifikují regionální rozdíly v diverzitě rostlin od konce doby ledové

Průhonice, 15. března 2021 – Vědci Botanického ústavu AV ČR a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy přinášejí odpověď na otázku, jak se vyvíjela středoevropská biodiverzita od konce doby ledové. Analýzou fosilního pylu dokázali rekonstruovat její změny v oblastech s různými přírodními podmínkami a různou historií osídlení člověkem, a jako první je přesněji kvantifikují. […]

Přednáška v rámci Dnů elektronové mikroskopie

Srdečně Vás zveme na online přednášku naší kolegyně Markéty Fránkové na téma: Výzkum rozsivek s využitím elektronového mikroskopu. Přednáška se koná v rámci brněnské akce Dny elektronové mikroskopie Dny elektronové mikroskopie 2021 – Dny elektronové mikroskopie v Brně | 14.–18. 4. 2021 (brno.cz) Přednáška proběhne na MS Teams a je nutné se na ni […]