Biodiverzita, historie disturbancí a půdní paměť: testování holocenní kontinuity druhově bohatých lesostepních ekosystémů

Financování: Grantová agentura ČR

Hlavní řešitel: Jan Roleček

Spoluřešitelé:

Ing. Pavel Šamonil Ph.D. (Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.)

Doc. Mgr. Michal Hájek Ph.D. (Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta)

Období řešení: 01/2020–12/2022

Popis projektu:
Cílem projektu je rekonstruovat vývoj druhově bohatých lesostepních ekosystémů ve východní části střední Evropy s využitím multi-proxy paleoekologické analýzy a syntézy vegetačních dat. Testovat hypotézu jejich holocenní kontinuity a identifikovat hlavní hybatele jejich dynamiky.

Členové týmu:
Petra Hájková
Jana Jirkoušková
Kristýna Hošková
Jan Roleček