Člověk jako příroda: antropogenní dědictví v ekosystémech temperátních lesů

Financování: Grantová agentura ČR

Hlavní řešitel: Radim Hédl

Období řešení: 2017–2019

Popis projektu:

Vegetace temperátních lesů je citlivým indikátorem globálních změn biodiverzity. Cílem projektu je kvantifikovat míru vlivu historického hospodaření na dlouhodobé změny biodiverzity lesní vegetace ve středoevropských temperátních lesích. Historie hospodaření je v tomto kontextu analyzována velmi vzácně, protože k tomu chybí dostatečně obsáhlá kvalitní data. Projekt je postaven na unikátním spojení databáze opakovaných vegetačních ploch a databáze informací o historickém hospodaření. Další zkoumané faktory budou atmosférická depozice, změny klimatu a vlastnosti substrátů. Speciální pozornost bude věnována historickému vlivu zvěře. Vazby mezi antropogenními a přírodními faktory prostředí budou popsány pomocí pokročilých statistických metod. Interpretace takto získaných výsledků budou zpřesněny pomocí funkčních vlastností druhů reflektujících uvedené faktory. Výsledné modely umožní nejen lépe pochopit dědictví antropogenních faktorů v biodiverzitě lesní vegetace, ale také pomohou odhadnout trendy budoucího vývoje.

Členové týmu:

Péter Szabó
Jakub Houška
Martin Kopecký
Jan Šipoš
Ondřej Vild
Markéta Chudomelová
Martin Macek
Silvie Suchánková