Écio Diniz

       

Écio Diniz je biolog z Centro Universitário de Lavras – Unilavras (Brazílie), magistr lesního inženýrství z Universidade Federal de Lavras-UFLA (Federální univerzita Lavras) v oboru ekologie lesa, doktor botaniky a postdoktorand v oboru lesního inženýrství z Universidade Federal de Viçosa-UFV (Federální univerzita). Byl na doktorandsské stáži v Německu na univerzitě v Münsteru a na univerzitě v Bayreuthu, kde se podílel na projektech týkajících se využití optické spektroskopie a stabilních izotopů k hodnocení biologické invaze exotických druhů rostlin. Jeho hlavními oblastmi výzkumu jsou ekologie a evoluce rostlin, management a ochrana biodiverzity. Odborné znalosti a zkušenosti se zaměřují na fytocenologii a dynamiku neotropických lesních společenstev se zvláštním důrazem na Atlantický les, ekologii populací Cerrado (brazilské savany) a Campo Rupestre (skalní výchozy), funkční a fylogenetickou ekologii obecně, interakce rostlin, statistické modelování a strojové učení, aplikovanou statistiku a jazyk R, GIS a dálkový průzkum Země. Je také konzultantem v oblasti analýzy dat a statistiky a ředitelem společnosti Beta Analítica, která nabízí konzultační služby a online kurzy v několika oblastech zpracování dat a statistiky od kvalifikovaných odborníků.