Rozhovor s Vlastou Jankovskou o “pylové kalamit?”

· Uncategorized
Author

Naše p?ední odbornice na palynologii ocen?ná medailí G. J. Mendela za zásluhy v biologických v?dách RNDr. Vlasta Jankovská, CSc. byla oslovena redaktorem ?asopisu Blesk a požádána o vyjád?ení k sou?asné “pylové kalamit?”. V ned?lním vydání Blesku (6. kv?tna 2018) s ní vyšel rozhovor s názvem Záplava pylu v ?esku je mimo?ádná, ?íká expertka. Z ?eho se skládá, jak daleko doletí? Celý rozhovor naleznete zde.