Dny otevřených dveří 2019

· Uncategorized
Author

Botanický ústav AV ČR otevírá 13. 11. dveře svého brněnského pracoviště pro veřejnost, v rámci 19. ročníku Týdne vědy a techniky AV ČR. Návštěvníci se budou moci na Dnu otevřených dveří seznámit s aktuálním výzkumem ze světa botaniky, prohlédnout si pracoviště a laboratoře a na chvíli si vyzkoušet práci badatele. Do terénu vezmou vědci zájemce o víkendu 16.–17. 11., kdy jsou připraveny dva jednodenní výlety na Děvín v CHKO Pálava. Letošním mottem festivalu je „Věda, svoboda, odpovědnost“, proto nebudou chybět přednášky na téma globálních hrozeb, jako jsou kvalita vody, ohrožená biodiverzita či hospodaření v krajině. Program a registraci na jednotlivé akce najdete od pátku 11. října na stránce www.tydenvedy.cz.

Den otevřených dveří – s vědci do laboratoří

středa 13. 11., 9:00–16:00
Brněnské pracoviště BÚ AV, ČR, Brno-střed, Lidická 25/27, budova VÚKOZ

Den otevřených dveří umožní dětem, studentům i dospělým seznámit se s činností brněnského pracoviště Botanického ústavu AV ČR a jeho tří oddělení – ekologie vegetace, experimentální fykologie a ekotoxikologie a paleoekologické laboratoře. Brány ústavu se otevřou pro veřejnost a školy ve středu 13. 11. v 9 hodin. Celý den se budou zájemcům věnovat vědečtí pracovníci a odpovídat na jejich zvídavé dotazy. Exkurze budou ukončeny v 16 hodin přednáškou na téma „Co do vody nepatří“.

„Návštěvníci se mohou těšit na ukázky našich sbírek, práci s mikroskopem, uvidí, jak využíváme 3D tisk pro vědecké účely a seznámí se s našimi aktuálními výzkumy z oblasti ekologie vody a vegetace,“ říká vedoucí brněnského pracoviště Botanického ústavu, Ing. Eliška Maršálková, Ph. D. a doplňuje: „Dostatek a kvalita pitné vody je v současné době velmi diskutované téma. Jsme rádi, že můžeme veřejnosti prezentovat fakta vyplývající z našich aktuálních výzkumů a zároveň edukovat, jak každý může přispět ke zlepšení kvality vody.“

Výlet na Děvín – s vědci do terénu

sobota 16. 11., 09:30
neděle 17. 11., 09:30
Dolní Věstonice, Na návsi 14, před kostelem
Akce se koná za každého počasí

Jak se sucho podepsalo na zdraví stromů a lesního podrostu? Jaký vliv má hospodaření člověka na biodiverzitu vegetace? Nejen na tyto otázky budou odpovídat odborníci Botanického ústavu a CHKO Pálava na dvou jednodenních výletech na Děvín. Během zhruba 5 hodinové procházky poskytnou výklad o historii lesního hospodaření, biodiverzitě vegetace a seznámí malé i velké účastníky s výsledky dlouhodobého výzkumu, který v oblasti Botanický ústav provádí.

Přednáška v Nivnici – za vědci do Karpat

pátek 15. 11., 19:00
Nivnice, náměstí Míru 176, kinosál Lidového domu Nivnice

Jedinečnost Bílých Karpat zkoumají vědci po desetiletí. Jsou zde k vidění nejcennější luční komplexy Evropy, hodnotné listnaté lesy s řadou typických druhů karpatské květeny i fauny a mnoho dalšího. Vědci Botanického ústavu se ovšem zaměřili na výzkum bělokarpatských řas a sinic. Podrobnosti o výzkumu se mohou zájemci dozvědět na přednášce Řasy, sinice, flóra a vegetace Bílých Karpat.

Botanický ústav AV ČR se na svém pracovišti v Brně zaměřuje na základní i aplikovaný výzkum ekologie vegetace, především s ohledem na dlouhodobý vývoj i krátkodobější dynamiku a interakce lidských společností s přírodou. Těžiště výzkumu spočívá v propojení několika přírodovědných a humanitních disciplín s cílem vysvětlit změny ve druhovém složení a biodiverzitě.

19. ročník festivalu Týden vědy a techniky AV ČR, který pořádá Akademie věd České republiky, se po celé republice uskuteční od 11. do 17. listopadu. Návštěvníkům nabídne bohatý program – přednášky, prohlídky laboratoří pracovišť Akademie věd ČR, filmová promítání, výstavy, science show a mnoho dalšího. Na všechny festivalové akce je vstup tradičně zdarma, většinu z nich je však třeba si rezervovat. Kompletní program pro celou republiku a registrace na jednotlivé akce najdete od pátku 11. října na stránce www.tydenvedy.cz.