Mgr. Lukáš Kala, Ph.D.

E-mail: lukas.kala@gmail.com

Lukáš Kala graduated in Environmental Humanities at the Faculty of Social Studies at Masaryk University in Brno, where he also received a Ph.D. diploma. He is concerning about environmental sociology. He specializes in research into the environmental aspects of lifestyle. In his dissertation thesis, he focused on the research of environmental aspects of single-person households. The research was also published in collective monography SAMI DOMA (2014). In follow-up projects, he focused on research into an environmentally friendly lifestyle. He participated in the third wave of longitudinal investigation of so called “voluntarily modest people” with the team of prof. Hana Librová. The research findings have been published in book Faithful and Reasonable (2017). Recently, he has devoted himself to applied social science research within the project TAČR „Agroforestry – potential for regional development and sustainable rural landscape“ where The Botanical Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic is a research partner.

Curriculum vitae

Publications

▪ PELIKÁN, Vojtěch, Lucie GALČANOVÁ a Lukáš KALA. Ecological habitus intergenerationally reproduced: The children of Czech ‘voluntary simplifiers’ and their lifestyle. Journal of Consumer Culture, 2018.

▪ KALA, Lukáš, Lucie GALČANOVÁ a Vojtěch PELIKÁN. Narratives and Practices of Voluntary Simplicity in the Czech Post-Socialist Context. Sociologický časopis / Czech Sociological Review, Akademie věd ČR, Sociologický ústav, 2017, roč. 53, č. 6, s. 833-855. ISSN 0038-0288. doi:10.13060/00380288.2017.53.6.377.

▪ KALA, Lukáš. GREEN AND SINGLE: THE ROLE OF GREEN DISTINCTION AMONG ENVIRONMENTALISTS. Human affairs, Slovenská akadémia vied, 2017, roč. 27, č. 2, s. 192-204. ISSN 1210-3055. doi:10.1515/humaff-2017-0017.

▪ KALA, Lukáš. Green and single : The role of green distinction among environmentalists. Human affairs, Berlin: Walter de Gruyter, 2017, roč. 27, č. 2, s. 192-204. ISSN 1210-3055. doi:10.1515/humaff-2017-0017.

▪ SOVOVÁ, Lucie, Jan DOSTALÍK, Lukáš KALA, Zbyněk ULČÁK a Radoslava KRYLOVÁ. Zahrádkářské osady v Brně : příležitost pro zkoumání lidí a přírody. Geografické rozhledy, Nakladatelství České geografické společnosti s.r.o., 2017, roč. 27, č. 2, s. 28-31. ISSN 1210-3004.

▪ KALA, Lukáš, Lucie GALČANOVÁ a Vojtěch PELIKÁN. Residential preferences in the context of voluntary simple lifestyles: What motivates contemporary Czech simplifiers to reside in the countryside? Human Affairs: Postdisciplinary Humanities & Social Sciences Quarterly, DE GRUYTER OPEN, 2016, Vol. 26, Num. 4, s. 410-421. ISSN 1210-3055. doi:10.1515/humaff-2016-0035.

▪ LIBROVÁ, Hana, Vojtěch PELIKÁN, Lucie GALČANOVÁ a Lukáš KALA. Věrní a rozumní: kapitoly o ekologické zpozdilosti (“The Faithful and the Reasonable: Chapters on Ecological Foolishness”). Brno: Munipress, 2016. 328 s. ISBN 978-80-210-8454-4.

▪ KALA, Lukáš. The Environmental Impact of Singles’ Consumer Behaviour: Is the Lifestyle of Singles Inevitably Environmentally More Damaging? Sociální studia, Masarykova univerzita, 2015, Vol. 12/2015, č. 3, s. 53-69. ISSN 1214-813X.

▪ FRAŇKOVÁ, Eva, Jan FOUSEK, Lukáš KALA and Jan LABOHÝ. Transaction network analysis for studying Local Exchange Trading Systems (LETS): Research potentials and limitations. Ecological Economics, 2014, Vol. 107, November 2014, s. 266-275. ISSN 0921-8009. doi:10.1016/j.ecolecon.2014.09.009.

▪ KALA, Lukáš. The Role of Citizenship Responsibility for Environment within Individualized Society. In Engaging with Environmental Justice: Governance, Education and Citizenship. Oxford, United Kingdom: The Inter-disciplinary.Net, 2011. s. 23-35, 13 s. Critical Issues. ISBN 978-1-84888-062-7.

▪ KALA, Lukáš. Privatization of Responsibility for Climate Change: A Promising Way? In Lucas Andrianos. Ecological Theology And Environmental Ethics Vol.2. 1. vyd. Chania: Orthodox Academy of Crete Publications: INSTITUTE OF THEOLOGY AND ECOLOGY ORTHODOX ACADEMY OF CRETE, 2012. s. 262-271, 10 s. ISBN 978-960-86383-7-2.

▪ KALA, Lukáš. Zelení singles: Analýza profilů environmentalistických seznamek (Green Singles: The Analysis of Profiles on Dating Sites for Environmentalists). Sociální studia, Brno: Fakulta sociálních studií MU Brno, 2013, roč. 10, č. 1, s. 129-146. ISSN 1214-813X.

▪ KALA, Lukáš, Eva FRAŇKOVÁ, Jan LABOHÝ and Jan FOUSEK. Let’s Start New A Lets: Learning From A Case-Study Investigation In Brno, Czech Republic. Envigogika, Praha: Univerzita Karlova, 2013, roč. 8, č. 4, s. 1-10. ISSN 1802-3061.

▪ KALA, Lukáš and Tomáš CHABADA. Analýza a hodnocení sociálně ekonomických dopadů na rozvoj společnosti v územích chráněných pro akumulaci povrchových vod (Analysis and evaluation of socioeconomic impacts on community development in areas protected for surface water storage). Brno, FSS MU: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce, 2014. 97 s.

▪ VACKOVÁ, Barbora, Lucie GALČANOVÁ, Michaela KVAPILOVÁ BARTOŠOVÁ and Lukáš KALA. Sami doma: Bydlení, práce a vztahy lidí žijících v jednočlenných domácnostech. (Living Solo: Housing, Work, and Relationships of People Living in Single-member Households). Červený Kostelec, Brno: Pavel Mervart, Masarykova univerzita, 2014. 259 s. ISBN 978-80-7465-185-4.