Ing. Jakub Houška, Ph.D., D.E.S.S.

E-mail: xhouska@gmail.com

Telefon: +420 723 551 514

Houska

Jakub Houška vystudoval lesní inženýrství na Mendlov? univerzit? v Brn? kde také obdržel Ph.D. diplom v krajinné ekologii se zam??ením na ekologii lesa. V roce 2001 získal diplom D.E.S.S., francouzský ekvivalent MSc, v GIS a dálkovém pr?zkumu lesa na pa?ížské Univerzit? Pierre a Marie Curriových. P?vodn? jeho specializací byl chemismus p?d v (semi)p?irozených a hospodá?ských lesích (Zakarpatská Ukrajina, projekt GA?R GA526/07/1187). Zabývá se také spektroskopickými vlastnostmi p?d temperátní a tropické oblasti (p?edevším ve viditelném a blízkém infra?erveném spektru). Poslední dobou je stále více zapojený ve výzkumech p?d tropických ekosystém?. Jedním z hlavních zájm? jsou agrolesnické systémy a jejich vliv na p?dní vlastnosti. Je ?lenem ?eské pedologické spole?nosti, ?eské spole?nosti pro ekologii a ?eského spolku pro agrolesnictví (pobo?ka EURAF).

Curriculum vitae a Seznam publikací