Ing. Jakub Houška, Ph.D., D.E.S.S.

E-mail: xhouska@gmail.com

Telefon: +420 723 551 514

Houska

Jakub Houška vystudoval lesní inženýrství na Mendlově univerzitě v Brně kde také obdržel Ph.D. diplom v krajinné ekologii se zaměřením na ekologii lesa. V roce 2001 získal diplom D.E.S.S., francouzský ekvivalent MSc, v GIS a dálkovém průzkumu lesa na pařížské Univerzitě Pierre a Marie Curriových. Původně jeho specializací byl chemismus půd v (semi)přirozených a hospodářských lesích (Zakarpatská Ukrajina, projekt GAČR GA526/07/1187). Zabývá se také spektroskopickými vlastnostmi půd temperátní a tropické oblasti (především ve viditelném a blízkém infračerveném spektru). Poslední dobou je stále více zapojený ve výzkumech půd tropických ekosystémů. Jedním z hlavních zájmů jsou agrolesnické systémy a jejich vliv na půdní vlastnosti. Je členem České pedologické společnosti, České společnosti pro ekologii a Českého spolku pro agrolesnictví (pobočka EURAF).

Curriculum vitae a Seznam publikací