Jiří Vaníček

Při studiu lesnictví na ČZU mě začínala stále více lákat vegetační ekologie, a tak jsem se rozhodl přestoupit na oddělení geobotaniky na přírodovědecké fakultě University Karlovy, kde v současnosti dokončuji magisterské studium. Zajímám se především o vegetaci evropských lesů a interakce patogenů s hostitelskými rostlinami a prostředím, ale i o témata jako přírodě blízké hospodaření v lesích, nebo tradiční postupy hospodaření na orné půdě. Mimo studium se aktivně věnuji provádění managementových opatření v chráněných územích a příležitostně se snažím bojovat proti zarůstání české krajiny s motorovou pilou v ruce.