Kontakty

Adresa:
Botanický ústav AV ?R, v.v.i.
Odd?lení vegeta?ní ekologie
Lidická 25/27
602 00 Brno

Kontakty na další pracovníky jsou k dispozici zde.

Mapa pracovišt?: