Kontakty

Adresa:
Botanický ústav AV ČR, v.v.i.
Oddělení vegetační ekologie
Lidická 25/27
602 00 Brno

Kontakty na další pracovníky jsou k dispozici zde.

Mapa pracoviště: