Laboratoře

Všem zájemcům o rychlé a kvalitní analýzy nabízíme služby našich laboratoří. Ceníky prací pro jednotlivé zakázky s informacemi o poskytovaných službách naleznete v odkazech níže.


Laboratoř pro analýzu půdního a rostlinného materiálu

Naše laboratoř umístěná v centru Brna na adrese Lidická 25/27 disponuje moderním přístrojovým vybavením. To umožňuje stanovovat v půdních vzorcích obsah fosforu, draslíku, forem dusíku i celkového dusíku. Kromě půdních vzorků je možné stejným způsobem analyzovat rostlinný materiál. K dispozici je automatický analyzátor pH, který je určen ke zpracování velkého množství vzorků.

Nabízíme tyto typy analýz:

  • Stanovení pH v různých typech roztoků.
  • Stanovení obsahu fosforu, draslíku a forem dusíku pomocí spektrofotometrické analýzy (přístroje Skalar SAN++ a plamenový fotometr).
  • Stanovení celkového dusíku pomocí mineralizace v digesčním bloku.
  • Stanovení obsahu organické hmoty spalováním.

Všechny analýzy provádíme také pro potřeby zákazníků mimo naše pracoviště. Nabízíme vysokou kvalitu za příznivé ceny. V případě zájmu či jakýchkoli dotazů k metodám a ceně analýz nás prosím kontaktujte e-mailem nebo telefonicky.

Ceník prací najdete zde.

Kontakt: Radim Hédl

Laboratoř pro zpracování paleoekologických vzorků

V této laboratoři zpracováváme paleoekologické vzorky odebrané z kvartérních sedimentů rašelin, slatin, jezerních sedimentů a pěnovců, ale také z archeologických výzkumů a současných
povrchových sběrů.

Naše laboratoř připravuje vzorky na analýzu:

  •   fosilního i recentního pylu
  •   melisopalynologii
  •   mikroskopických a makroskopických uhlíků
  •   rostlinných makrozbytků
  •   organismů skupin Cladocera, Chironomidae, Diatomae a Testate amoebae

Laboratoř má dvě pracoviště: v Brně a Průhonicích. Analýzy provádíme nejen pro naše pracoviště, ale i pro zákazníky z jiných institucí (externí zakázky).

Ceník prací a protokol pro upřesnění požadavků na přípravu vzorků pro pylovou analýzu naleznete zde.

V případě zájmu kontaktujte Markétu Fránkovou (v Brně) nebo Přemysla Bobka (v Průhonicích).