Mgr. Martin Liška

Bakalá?ské studium biologie jsem absolvoval na Západo?eské univerzit? v Plzni. Mou vášní byla ale vždy botanika, kterou jsem vystudoval v magisterském studijním programu na Univerzit? Palackého v Olomouci. V sou?asné dob? se zajímám hlavn? o ekologii lesní vegetace a zm?ny jejího bylinného podrostu v krátkodobém horizontu (sezónní dynamika).