Mgr. Martin Liška

Bakalářské studium biologie jsem absolvoval na Západočeské univerzitě v Plzni. Mou vášní byla ale vždy botanika, kterou jsem vystudoval v magisterském studijním programu na Univerzitě Palackého v Olomouci. V současné době se zajímám hlavně o ekologii lesní vegetace a změny jejího bylinného podrostu v krátkodobém horizontu (sezónní dynamika).