Mgr. Anna Šolcová

E-mail: annapotuckova6@gmail.com; Anna.Potuckova@ibot.cas.cz

potuckova

Anna Pot??ková studuje botaniku na Univerzit? Karlov? v Praze a zárove? pracuje na Odd?lení vegeta?ní ekologie Botanického ústavu. Její doktorská práce je zam??ená na výzkum jezerních sediment? pomocí makrozbytkové analýzy. Zabývá se p?evážn? rekonstrukcí dlouhodobé sukcese vegetace v pr?b?hu pozdního glaciálu a holocénu v oblasti Moravy a jihozápadního Slovenska.

Curriculum vitae

Seznam publikací