Mgr. Anna Šolcová

E-mail: annapotuckova6@gmail.com

potuckova

Anna Potůčková studuje botaniku na Univerzitě Karlově v Praze a zároveň pracuje na Oddělení vegetační ekologie Botanického ústavu. Její doktorská práce je zaměřená na výzkum jezerních sedimentů pomocí makrozbytkové analýzy. Zabývá se převážně rekonstrukcí dlouhodobé sukcese vegetace v průběhu pozdního glaciálu a holocénu v oblasti Moravy a jihozápadního Slovenska. V současnosti je řešitelkou projektu „Vývoj zaniklého travertinového jezera Santovka (JZ Slovensko) a reakce vegetace na paleoenvironmentální změny během pozdního glaciálu a holocénu“, financovaného Grantovou Agenturou Karlovy univerzity .

Curriculum vitae

Seznam publikací