Mgr. Jan Šipoš, Ph.D.

Sipos

    

Ve svých pracích se zaměřuji na ekosystémovou ekologii. Zajímají mě sukcesní procesy společenstev v přirozených a post-industriálních stanovištích.  Ve svých výzkumech se dále zabývám interakcemi mezi rostlinou, herbivorem a predátorem (Tri-trophic interactions) ve vztahu k abiotickým podmínkám prostředí.

Také se věnuji aplikaci moderních statistických analýz v programu R, např. modelování funkční diverzity a redundance v závislosti na gradientech prostředí a tvorba a aplikace nulových modelů v biologii.