Mgr. Jan Šipoš, Ph.D.

Sipos

    

Ve svých pracích se zam??uji na ekosystémovou ekologii. Zajímají m? sukcesní procesy spole?enstev v p?irozených a post-industriálních stanovištích.  Ve svých výzkumech se dále zabývám interakcemi mezi rostlinou, herbivorem a predátorem (Tri-trophic interactions) ve vztahu k abiotickým podmínkám prost?edí.

Také se v?nuji aplikaci moderních statistických analýz v programu R, nap?. modelování funk?ní diverzity a redundance v závislosti na gradientech prost?edí a tvorba a aplikace nulových model? v biologii.