Mgr. Marika Kobzová

Marika Kobzová se zabývá studiem vegeta?ní ekologie se zam??ením na kritickou fázi r?stu rostliny – na semena a semená?ky. Vystudovala u?itelství biologie a geologie (Bc. 2018) a odbornou botaniku (Mgr. 2020) na P?írodov?decké fakult? Univerzity Palackého. Nyní zde od roku 2020 pokra?uje na doktorském studiu. V roce 2021 nastoupila na pozici doktoranda na odd?lení Vegeta?ní ekologie v Botanickém ústavu AV?R.