Mgr. Martina Sychrová

E-mail: sychrova.martina@gmail.com

Martina Sychrová vystudovala fyzickou geografii na Geografickém ústavu Masarykovy univerzity, kde se ve svých závěrečných pracích zabývala invazní ekologií rostlin. V současnosti pokračuje na stejném ústavu v doktorském studiu. Její hlavní téma jsou rostlinné invaze a změny jejich vlastností podél environmentálních a geografických gradientů. Mezi konkrétní témata patří modelování rozšíření nepůvodních druhů či vztah diverzity nepůvodních druhů k historickém vývoji krajiny.