Mgr. Ondřej Vild, Ph.D. CV

Vild

E-mail: ondrej.vild@ibot.cas.cz

Telefon: 541 126 218

Odborné zaměření

Ondřej Vild studoval doktorát na Ústavu botaniky a zoologie Masarykovy univerzity. Zajímá ho především změna lesní vegetace v posledních desetiletích. Především se zaměřuje na to, jakým způsobem byl vývoj vegetace ovlivněn zánikem tradičních forem hospodaření jako pařezení, pastva a hrabání opadanky, a jejich nahrazením vysokým lesem. Metodou terénních experimentů se taky věnuje problematice uplatnění tradičních forem hospodaření v současné ochraně přírody.

PublikaceCurriculum vitae

Vzdělání

  • 2004 – 2007: Bakalářské studium na PřF MU, obor Systematická biologie a ekologie, zaměření botanika. Téma bakalářské práce: Vegetace kyselých doubrav a borů v údolích Svitavy a Svratky severně od Brna (Jan Roleček)
  • 2007 – 2009: Magisterské studium na PřF MU, obor Systematická biologie a ekologie, zaměření botanika. Téma diplomové práce: Závislost struktury fytocenologických dat na designu jejich sběru (Jan Roleček)
  • 2009 – 2016: Doktorské studium Ph.D. in Botany, Faculty of Science, Masaryk University, Brno

Zaměstnání

  • 2011 – současnost: Výzkumný pracovník, Botanický ústav AV ČR, Oddělení vegetační ekologie

Zahraniční zkušenosti

  • 2011: Pracovní stáž Erasmus, Sheffield Hallam University (koordinátor Ian Rotherham)

Další pracovní zkušenosti

  • 2008: Spolupráce na výzkumném projektu v Českém krasu, mapování vegetace bezlesí (koordinace Jan Hošek, Jan Hofmeister).
  • 2009: Aktualizace mapování biotopů České republiky (AOPK ČR)
  • 2010: Monitoring biotopů České republiky (AOPK ČR)

Zapojení do grantových projektů