Mgr. Ondřej Vild, Ph.D. publikace

Vild

E-mail: ondrej.vild@ibot.cas.cz

Telefon: 541 126 218

Odborné zaměření

Ondřej Vild studoval doktorát na Ústavu botaniky a zoologie Masarykovy univerzity. Zajímá ho především změna lesní vegetace v posledních desetiletích. Především se zaměřuje na to, jakým způsobem byl vývoj vegetace ovlivněn zánikem tradičních forem hospodaření jako pařezení, pastva a hrabání opadanky, a jejich nahrazením vysokým lesem. Metodou terénních experimentů se taky věnuje problematice uplatnění tradičních forem hospodaření v současné ochraně přírody.

PublikaceCurriculum vitae

Bernhardt-Römermann M, Baeten L, Craven D, De Frenne P, Hedl R, Lenoir J, Bert D, Brunet J,Chudomelova M, Decocq G, Dierschke H, Dirnbock T, Dorfler I, Heinken T, Hermy M, Hommel P, Jaroszewicz B, Keczynski A, Kelly DL, Kirby KJ, Kopecky M, Macek M, Malis F, Mirtl M, Mitchell FJG, Naaf T, Newman M, Peterken G, Petrik P, Schmidt W, Standovar T, Toth Z, Van Calster H, Verstraeten G, Vladovic J, Vild O, Wulf M & Verheyen K. Drivers of temporal changes in temperate forest plant diversity vary across spatial scales. Global Change Biology, 21: 3726-3737. Download from journal

Vild, O., Kalwij, J.M., Hédl, R. 2015: Effects of simulated historical tree litter raking on the understorey vegetation in a central European forest. Applied Vegetation Science Download from journal.

Vild O., Roleček J., Hédl R., Kopecký M. & Utinek D. 2013: Experimental restoration of coppice-with-standards: Response of understorey vegetation from the conservation perspective. Forest Ecology and Management 310:234 – 241. http://dx.doi.org/10.1016/j.foreco.2013.07.056