Mgr. Zuzana Plesková

E-mail: pleskovicova@gmail.compleskova

Zuzana Plesková vystudovala Systematickou biologii a ekologii se zaměřením na botaniku na Masarykově univerzitě v Brně. V současné době se věnuje studiu ekologie raššelinišťš a zpracovává dizertaci na téma Realizované niky kalcitolerantních raššelinišštních rostlin. Zároveň pracuje na Masarykově univerzitě a Botanickém ústavu AVČR jako odborný asistent na různých grantových projektech.

Curriculum vitae

Seznam publikací