Významné ocen?ní Dr. Jankovské

Dne 2. ?ervence 2014 byly p?edány p?edsedou AV ?R prof. Ji?ím Drahošem ?estná ocen?ní t?em v?dc?m z Akademie v?d ?R. Fotografie byly laskav? poskytnuty Kancelá?í AV ?R.

2_7_2014_Oborové medaile_Jankovská_Slavík_Šimák_foto skys (10)

P?edseda Akademie v?d ?R Prof. Ji?í Drahoš p?edává dne 2. 7. 2014 Dr. Vlast? Jankovské z Botanického ústavu AV ?R oborovou medaili G. J. Mendela za zásluhy v biologických v?dách.


2_7_2014_Oborové medaile_Jankovská_Slavík_Šimák_foto skys (8)

P?edseda AV ?R prof. Ji?í Drahoš se t?emi ocen?nými v?dci. Zleva prof. Vladislav Šimák, Dr. Vlasta Jankovská a Dr. Bohdan Slavík.


2_7_2014_Oborové medaile_Jankovská_Slavík_Šimák_foto skys (1)

?estné oborové medaile AV ?R za zásluhy ve fyzikálních a biologických v?dách.

2_7_2014_Oborové medaile_Jankovská_Slavík_Šimák_foto skys (20)

Slavnostní p?ípitek u p?íležitosti p?edávání ?estných ocen?ní AV ?R. Zleva prof. František Krahulec, doc. Jan Krekule, prof. Ji?í Chýla, prof. Ji?í Drahoš, prof. V. Šimák, Dr. V. Jankovská a Dr. B. Slavík.

 

Zleva_Šimák_Jankovská_Slavík_2_7_2014_Oborové medaile_Jankovská_Slavík_Šimák_foto skys (24)

T?i ocen?ní v?dci z Akademie v?d. Zleva prof. Šimák, Dr. Jankovská a Dr. Slavík.