Implementace vědy a výzkumu do výuky – OPVK MŠMT 2012-2015

Měření struktury dřevin v primárním tropickém lese v Bruneji (září 2011, foto M. Svátek)

Měření struktury dřevin v primárním tropickém lese v Bruneji (září 2011, foto M. Svátek)

Cílem projektu je implementovat moderní postupy a poznatky vědy do vývoje a výuky ve studijních programech Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Studentům budou zprostředkovány informace o projektech řešených na předních vědeckých pracovištích, což zvýší úroveň vzdělání v bakalářských, magisterských a dokrorských studijních programech. Vybraným studentům bude umožněno podílet se na několika běžících projektech v ČR i zahraničí. Budou se podílet na sběru a vyhodnocování dat a u vybraných studentů také formou řešení závěrečných prací, které tak budou součástí zde představovaného projektu.

Herbářování položek sebraných z trvalých ploch v primárním tropickém lese v Bruneji (listopad 2011, foto R. Hédl)

Herbářování položek sebraných z trvalých ploch v primárním tropickém lese v Bruneji (listopad 2011, foto R. Hédl)

Botanický ústav AV ČR je partnerem Mendelovy univerzity. Jeho zapojení je formou školení studentů podílejících se na řešení výzkumných projektů, formou krátkodobých stáží a účastí na konferencích se společnými příspěvky pracovníků Botanického ústavu a studentů a pracovníků Mendelovy univerzity.

Klíčová je spolupráce na několika běžících zahraničních projektech. V rámci předmětu Vegetační ekologie tropů budou zapojeny tyto projekty:

  • Brunej: dynamika primárního smíšeného nížinného dvoukřídláčového lesa. Od roku 2007 spolupracují Brunejská univerzita, Botanický ústav AV ČR, Mendelova univerzita a Univerzita Palackého na dlouhodobém monitoringu trvalých ploch založených v roce 1991. Opakované měření stromů umožňuje sledovat a modelovat dynamiku dřevin ve zkoumaném lesním ekosystému.
  • Malajsie: zapojení do mezinárodních projektů S.A.F.E. (http://www.safeproject.net/) a Sabah Biodiversity Experiment, SBE (http://www.ieu.uzh.ch/research/ecology/biodiversity/sabah.html)
  • Etiopie: agroekologie kávovníkových plantáží.
  • Argentina: výzkum vegetace formací caldenal/espinal.

Kontakt:

Mgr. MgA. Radim Hédl, PhD

tel.: +420 541 126 219

e-mail: radim.hedl@ibot.cas.cz