Rekonstrukce vegetace na základě pylových dat – testování modelu a jeho význam pro studium holocénních změn prostředí

Hlavní řešitel: Petr Kuneš (PřF UK)

Spoluřešitel: Jan Roleček

Financování: Grantová agentura akademie věd České republiky

Období řešení: 2012–2015

Popis projektu

This project aims to reconstruct land cover during the past 200 years in model areas of Central Europe in order to test the landscape reconstruction algorithm (LRA) with high-resolution historical data. After successfully tested and parameterized, the LRA can reconstruct the key stages of postglacial landscape and vegetation development with higher significance, and thus circumvent biases created by the direct interpretation of palynological records. We will collect high-resolution palynological data for model areas for the past 200 years, estimate vegetation cover with the LRA and compare this with historical records. To enhance estimations, we will study pollen productivity for important regional plant taxa. We will then apply the LRA on key stages of the Holocene to address questions concerning fluctuations of forest/open land ratio, human induced disturbance and ecosystem diversity changes. Results can improve our understanding of climate/vegetation interactions and human responses in the past as well as our ability to predict the functioning of future ecosystems.

Členové týmu

hovnopro

Standing from the left: Lydie Dudová, Eva Jamrichová, Přemysl Bobek, Barbora Obstová, Vojtěch Abraham, Péter Szabó, Martin Kopecký. Sitting/kneeing from the left: Radka Kozáková, Jan Roleček, Petr Kuneš, Dušan Lekeš, Zuzana Plesková.