Výmladkové lesy jako produkční a biologická alternativa budoucnosti

COPPICE
CZ.1.07/2.3.00/20.0267

http://coppice.eu/

Cílem projektu je vytvoření, stabilizace a excelence vědeckého týmu a cílových skupin (CS) v problematice výmladkových lesů – jejich historie, ekologie, hospodaření a funkcí v širším krajinném měřítku.
Cíle projektu bude dosaženo:

 • vědeckou prací týmu složeného z pracovníků lesnické a dřevařské fakulty MENDELU, Botanického ústavu AV ČR, Centra pro klimatickou změnu AV ČR a Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví
 • přednáškovou a školící činností řešitelského týmu pro studenty MENDELU a dalších univerzit
 • vzděláváním členů řešitelského týmu zejména na špičkových zahraničních pracovištích a formou přednášek a workshopů pozvaných zahraničních odborníků
 • oboustrannou vzdělávací spoluprací mezi řešitelským týmem a odborníky z ochrany přírody a lesního hospodářství, kteří se zaměřují na problematiku výmladkových lesů.

Do všech čtyř způsobů dosažení cílů bude implementován mezinárodní rozměr díky řízení projektu zahraničním vědcem s významným postavením v IUFRO (Mezinárodní unii lesnických výzkumných organizací) bude vždy kladen důraz na mezinárodní spolupráci, konzultace, školení, studium a mobilitu zejména členů řešitelského týmu. Dalším mezinárodním rozměrem projektu je zapojení týmu do činnosti středo- a východoevropské pobočky EFI (Evropský lesnický ústav) ve Vídni, která má problematiku hospodaření a ochrany výmladkových lesů zařazenou na jedno z prioritních míst své činnosti. 

 

Celkovým výstupem projektu budou

 • posílení excelence vědeckého multidisciplinárního týmu a zvýšení internacionalizace týmu
 • původní vědecké práce v mezinárodních vědeckých časopisech
 • přednášky a workshopy pro všechny cílové skupiny
 • individuální studijní pobyty zvyšující kvalifikaci členů řešitelského týmu.

Partneři projektu jsou:


Klíčové aktivity

 1. Podpora vytváření kvalitních týmů výzkumu a vývoje a jejich dalšího rozvoje
 2. Příprava zapojení a zapojení do mezinárodních sítí a projektů v oblasti výzkumu a vývoje
 3. Další vzdělávání a rozvoj extrakurikulárních kompetencí pracovníků výzkumu a vývoje v oblasti řízení výzkumu a vývoje
 4. Podpora intersektorální mobility