Propojení monitoringu prostředí, biologických procesů a hospodaření v rybnících: případová studie založená na využití stabilního systému senzorů

Identifikační číslo projektu: LD14045
program: LD – COST CZ
poskytovatel: MŠMT
řešitel projektu: Kateřina Šumberová
trvání projektu: 1. 4. 2014.-29. 10. 2016

Údaje k zastřešující akci COST

název akce: Networking Lake Observatories in Europe (NETLAKE)
označení projektu: COST Action ES1201
doména: ESSEM
trvání akce: 30. 10. 2012–29. 10. 2016

Popis projektu

Vyhodnocením dat ze stacionární měřící stanice spolu s dalšími údaji o prostředí, planktonu a vegetaci zaznamenanými při pravidelných návštěvách vybraného rybníka a s údaji o hospodaření získanými od rybářů hodláme podrobně rozkrýt vztahy mezi jednotlivými složkami rybničního ekosystému. Inovací je propojení měření pomocí stabilně instalovaného systému senzorů s ostatním terénním monitoringem. Tato metoda nám umožní snáze interpretovat změny ve vegetaci, planktonních společenstvech a rybí obsádce a vyhodnotit produktivitu rybničního ekosystému, např. v různých klimatických podmínkách. V rámci Evropy jde o unikátní pilotní projekt, neboť podobný výzkum v rybnících zatím nikde neproběhl. Umožní nám významně přispět do zastřešující akce NETLAKE originálními daty z rybničního prostředí, která budou porovnatelná především s ekosystémem mělkých přirozených jezer jinde v Evropě. Výsledky budou potenciálně využitelné v ochraně biodiverzity rybníků i jiných mělkovodních nádrží a v trvale udržitelném rybničním hospodaření. Projekt má velký výukový potenciál u biologicky, ekologicky a rybářsky zaměřených studijních oborů.