Publikace 2019

20212020201920182017201620152014201320122011

Impaktové publikace

 • Dabkowski J., Frodlová J., Hájek M., Hájková P., Petr L., Fiorillo D., Dudová L. & Horsák M. 2019 A complete Holocene climate and environment record for the Western Carpathians (Slovakia) derived from a tufa deposit. The Holocene 29: 493-504. Download from journal
 • Dít? D., Dít? Z., Hájková P. & Šuvada R. 2019: Vegetation and ecological characteristics of the northernmost salt marshes of the European continent. Nordic Journal of Botany 37, 1 – 11. Download from journal
 • Francová K., Šumberová K., Janauer G. A. & Adámek Z. 2019: Effects of fish farming on macrophytes in temperate carp ponds. Aquaculture International 27, 413 – 436. Download from journal
 • Francová K., Šumberová K., Ku?erová A., ?tvrtlíková M., Šorf M., Borovec J., Drozd B., Janauer G. A. & Vrba J. 2019: Macrophyte assemblages in fishponds under different fish farming management. Aquatic Botany 159, 1 – 9. Download from journal
 • Hájková P., Jamrichová E., Wiezik M., Peterka T., Petr L., Singh P., Máliš F., Fajmonová Z. & Hájek M. 2019: Spruce representation in zonal woodlands may be overestimated when using pollen spectra from peatlands. Review of Palaeobotany and Palynology, Elsevier 271, 1 – 7. Download from journal
 • Hrivnák R., Bubíková K., O?ahe?ová H. & Šumberová K. 2019: Formalised classification of aquatic vegetation in Slovakia. Phytocoenologia 49, 107 – 133. Download from journal
 • Chytrý M., Hájek M., Ko?í M., Pešout P., Role?ek J., Sádlo J., Šumberová K., Sychra J., Boublík K., Douda J., Grulich V., Härtel H., Hédl R., Lustyk P., Navrátilová J., Novák P., Peterka T., Vydrová A. & Chobot K. 2019: Red List of Habitats of the Czech Republic. Ecological Indicators 106, 1 – 12. Download from journal
 • Jamrichová E., Bobek P., Šolcová A., Tká? P., Hédl R. & Valachovi?, M 2019: Lowland pine forests in the northwestern Pannonian Basin: between natural vegetation and modern plantations. Regional Environmental Change 19(8): 2395­–2409. Download from journal
 • Kašák J., Mazalová M., Šipoš J., Foit J., Hu?ín M. & Kuras T. 2019: Habitat preferences of Ceruchus chrysomelinus, an endangered relict beetle of the natural Central European montane forests. Insect Conservation and Diversity 12, 206 – 215. Download from journal
 • Kuneš P., Abraham V., Werchan B., Plesková Z., Fajmon K., Jamrichová E. & Role?ek J. 2019: Relative pollen productivity estimates for vegetation reconstruction in central-eastern Europe inferred at local and regional scales. Holocene 29, 1708 – 1719. Download from journal
 • Maes S. L., Blondeel H., Perring M. P., Depauw L., Br?melis G., Brunet J., Decocq G., den Ouden J., Härdtle W., Hédl R., Heinken T., Heinrichs S., Jaroszewicz B., Kirkby K., Kopecký M., Máliš F., Wulf M. & Verheyen K. 2019: Litter quality, land-use history, and nitrogen deposition effects on topsoil conditions across European temperate deciduous forests. Forest Ecology and Management 433, 405 – 418. Download from journal
 • Maes S. L., Perring M. P., Vanhellemont M., Depauw L., van den Bulcke J., Br?melis G., Brunet J., Decocq G., den Ouden J., Härdtle W., Hédl R., Heinken T., Heinrichs S., Jaroszewicz B., Kopecký M., Máliš F., Wulf M. & Verheyen K. 2019: Environmental drivers interactively affect individual tree growth across temperate European forests. Global Change Biology 25, 201 – 217. Download from journal
 • Novák J., Role?ek J., Dresler P. & Hájek M. 2019: Soil charcoal elucidates the role of humans in the development of landscape of extreme biodiversity. Land Degradation and Development 30, 1607 – 1619. Download from journal
 • Pet?ík J., Petr L., Adameková K., Priš?áková M., Pot??ková A., Len?áková Z., Fr?czek M., Dresler J., Machá?ek J., Kalicki T. & Lisá L. 2019: Disruption in an alluvial landscape: Settlement and environment dynamics on the alluvium of the river Dyje at the Pohansko archaeological site (Czech Republic). Quaternary International 511, 124 – 139. Download from journal
 • Role?ek J., D?evojan P., Hájková P. & Hájek M. 2019: Report of new maxima of fine-scale vascular plant species richness recorded in East-Central European semi-dry grasslands. Tuexenia 39, 423 – 431. Download pdf
 • Rutegwa M., Potužák J., Hejzlar J. & Drozd B. 2019: Carbon metabolism and nutrient balance in a hypereutrophic semi-intensive fishpond. Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems 420, 1 – 12. Download from journal
 • Santana-Cordeo A. M. & Szabó P. 2019: Exploring qualitative methods of historical ecology and their links with qualitative research. International Journal of Qualitative Methods 18, 1 – 11. Download from journal
 • Seelen L. M. S., Flaim G., Keuskamp J., Teurlincx S., Font R. A., Tolunay D., Fránková M., Šumberová K., Temponeras M., Lenhardt M., Jennings E. & de Senerpont Domis L. N. 2019: An affordable and reliable assessment of aquatic decomposition: Tailoring the Tea Bag Index to surface waters. Water Research 151, 31 – 43. Download from journal
 • Singh P., T?šitel J., Plesková Z., Peterka T., Dít? D., Hájková P., Pawlikowski P. & Hájek M. 2019: The ratio between bryophyte functional groups impacts vascular plants in rich fens. Applied Vegetation Science 22, 494 – 507. Download from journal
 • Šigutová H., Šipoš J. & Dolný A. 2019: A novel approach involving the use of Odonata as indicators of tropical forest degradation: When family matters. Ecological Indicators 104, 229 – 236. Download from journal
 • Šímová A., Pánek T., Ga?ka M., Zernitskaya V., Hájková P., Brodská H., Jamrichová E. & Hájek M. 2019: Landslides increased Holocene habitat diversity on a flysch bedrock in the Western Carpathians. Quaternary Science Reviews 219, 68 – 83. Download from journal
 • Volf M., Klimeš P., Lamarre G. P. A., Redmond C. M., Seifert C. L., Abe T., Auga J., Anderson-Teixeira K., Basset Y., Beckett S., Butterill P. T., Drozd P., Gonzalez-Akre E., Kaman O., Kamata N., Laird-Hopkins B., Libra M., Manumbor M., Miller S. E., Molem K., Mottl O., Murakami M., Nakaji T., Plowman N. S., Pyszko P., Šigut M., Šipoš J., Tropek R., Weiblen G. D. & Novotny V. 2019: Quantitative assessment of plant-arthropod interactions in forest canopies: A plot-based approach. PLOS ONE 14, 1 – 20. Download from journal
 • Wi?c?aw H., Šumberová K., Bosiacka B., Hrivnák R., Dajdok Z., Mesterházy A., Minuzzo Ch., Martinetto E. & Koopman J. 2019: Ecology, threats and conservation status of Carex buekii (Cyperaceae) in Central Europe. Scientific Reports 9, 1 – 12. Download from journal
 • Wiezik M., Hájková P., Jamrichová E., Hrivnák R. & Hájek M. 2019: Pre-industrial composition of woodlands and modern deforestation events in the southern part of the Western Carpathians. Review of Palaeobotany and Palynology 260, 1 – 15. Download from journal
 • Willner W., Role?ek J., Korolyuk A., Dengler J., Chytrý M., Janišová M., Lengyel A., A?i? S., Becker T., ?uk M., Demina O., Jandt U., K?cki Z., Kuzemko A., Kropf M., Lebedeva M., Semenishchenkov Y., Šilc U., Stan?i? Z., Staudinger M., Vassilev K. & Yamalov S. 2019: Formalized classification of semi-dry grasslands in central and eastern Europe. Preslia 91, 25 – 49. Download pdf

Ostatní publikace, popularizace a knihy

 • Hošek J., Lisá L., Bobek P. & Radom??ský T. 2019: „Usselo soils“ – markerový horizont pozdního glaciálu objeven ve st?edním Polabí. Geoscience Research Reports 52, 63 – 70
 • Fránková M. & N?mejcová D. 2019: Rozhovor s RNDr. Petrem Marvanem, CSc., významným ?eským odborníkem na rozsivky. Vodohospodá?ské technicko-ekonomické informace 61, 22 – 24
 • Hédl R. 2019: Historická ekologie: dlouhodobé interakce p?írody a ?lov?ka. I. P?íroda bez ?lov?ka? Živa 67, 109 – 112
 • Hédl R. 2019: Výmladkové hospoda?ení aneb tradi?ní alternativa k p?stování lesa. Bílé­–Biele Karpaty 24/2, 16.
 • Hédl R. 2019: Louky na Chebzí. Jeseníky Rychlebské hory 4, 20–21.
 • Kolá? J. 2019: Axe as landscape technology. How did it transform societies and landscapes? In: Kadrow S. & Müller J. (eds.). Habitus? The Social Dimension of Technology and Transformation, Sidestone Press, Leiden, 35 – 46
 • Role?ek J. 2019: Dva starší nepublikované nálezy pabourovc? (Lemonia spp.) (Brahmaeidae, Lepidoptera) na ?esko-moravském pomezí. Acta rerum naturalium 22, 37 – 38
 • Role?ek J. & Hájek M. 2019: Comeback st?edoevropské lesostepi. Vesmír 98, 424 – 427
 • Role?ek J., D?evojan P. & Šmarda P. 2019: First record of Festuca amethystina L. from the Transylvanian Basin (Romania). Contribu?ii Botanice LIV: 91-97.
 • Šumberová K., Duchá?ek M., D?evojan P. & Lososová Z. 2019: Euphorbia subgen. Chamaesyce (E. humifusa, E. maculata a E. prostrata). Zprávy ?eské botanické spole?nosti 54, 89 – 94
 • Winiwarter V. & Szabó P. 2019: ESEH celebrates 20 years!. Environment and History 25, 485 – 486