Publikace 2020

2020201920182017201620152014201320122011

Impaktové publikace

 • Böckelmann J., Tremetsberger K., Šumberová K., Kohl G., Grausgruber H. & Bernhardt K.-G. 2020: Genetic variation in an ephemeral mudflat species: The role of the soil seed bank and dispersal in river and secondary anthropogenic habitats. Ecology and Evolution 10, 3620 – 3635. Download from journal
 • Fajmonová Z., Hájková P. and Hájek M. 2020: Soil moisture and a legacy of prehistoric human activities have contributed to the extraordinary plant species diversity of grasslands in the White Carpathians. Preslia, 35 – 56. Download from journal
 • Goláňová P., Hajnalová M., Lisá L., Milo P., Petr L., Fránková M., Kysela J., Flammer P., Kočárová R. & Barta P. 2020: Investigating the complex story of one ditch — A multidisciplinary study of ditch infill provides insight into the spatial organisation within the oppidum of Bibracte (Burgundy, France). PLOS ONE 15, 1 – 32. Download from journal
 • Granai S., Dabkowski J., Hájková P., Naton H.-G. and Brou L. 2020: Holocene palaeoenvironments from the Direndall tufa (Luxembourg) reconstructed from the molluscan succession and stable isotope records. The Holocene 30, 982 – 995. Download from journal
 • Hájek M., Dítě D., Horsáková V., Mikulášková E., Peterka T., Navrátilová J., Jiménez-Alfaro B., Hájková P., Tichý L., Horsák M. 2020: Towards the pan-European bioindication system: Assessing and testing updated hydrological indicator values for vascular plants and bryophytes in mires. Ecological Indicators 116, 1 – 10. Download from journal
 • Hájek M., Horsáková V., Hájková P., Coufal R., Dítě D., Němec T. and Horsák M. 2020: Habitat extremity and conservation management stabilise endangered calcareous fens in a changing world. Science of the Total Environment 719, 1 – 13. Download from journal
 • Hájková P., Jamrichová E., Šolcová A., Frodlová J., Petr L., Dítě D., Hájek M. and Horsák M. 2020: Can relict-rich communities be of an anthropogenic origin? Palaeoecological insight into conservation strategy for endangered Carpathian travertine fens. Quaternary Science Reviews 234, 1 – 13. Download from journal
 • Horsák M., Limondin-Lozouet N., Granai S., Dabkowski J., Divíšek J. and Hájková P. 2020: Colonisation dynamic and diversity patterns of holocene forest snail fauna across temperate Europe: The imprint of palaeoclimate changes. Quaternary Science Reviews 240 (2020), 1 – 13. Download from journal
 • Hrivnák R., Slezák M., Blanár D., Širka P. & Šumberová K. 2020: Vegetation affinity of species Typha shuttleworthii in the western part of the Carpathians, with Typhetum shuttleworthii as a new association to Slovakia. Biodiversity Data Journal 8, 1 – 14. Download from journal
 • Landucci F., Šumberová K., Tichý L., Hennekens S., Aunina L., Biță-Nicolae C., Borsukevych L., Bobrov A., Čarni A., De Bie E., Golub V., Hrivnák R., Iemelianova S., Jandt U., Jansen F., Kącki Z., Lájer K., Papastergiadou E., Šilc U., Sinkevičienė Z., Stančić Z., Stepanovič J., Teteryuk B., Tzonev R., Venenzoni R., Zelnik I. & Chytrý M. 2020: Classification of the European marsh vegetation (Phragmito- Magnocaricetea) to the association level. Applied Vegetation Science 23, 297 – 316. Download from journal
 • Šolcová A., Jamrichová E., Horsák M., Pařil P., Petr L., Heiri O., Květoň J., Křížek M., Hartvich F., Hájek M. and Hájková P., 2020: Abrupt vegetation and environmental change since the MIS 2: A unique paleorecord from Slovakia (Central Europe). Quaternary Science Reviews 230, 1 – 16. Download from journal

Ostatní publikace, popularizace a knihy

 • Dřevojan P., Hájková P., Hradílek Z., Kosorínová M., Lukáč M. and Palice Z. 2020: Zajímavé bryofloristické nálezy XXXIII. Bryonora 65, 28 – 31.
 • Chytrý M., Hájek M., Kočí M., Pešout P., Roleček J., Sádlo J., Šumberová K., Sychra J., Boublík K., Douda J., Grulich V., Härtel H., Hédl R., Lustyk P., Navrátilová J., Novák P., Peterka T., Vydrová A. & Chobot K. 2020: Červený seznam biotopů České republiky. Příroda 1 – 172.
 • Peterka T., Hájková P., Mikulášková E., Aunina L., Dítě D., Pawlikowski P., Štechová T. and Hájek M. 2020: Vegetation affinity of the moss species Meesia triquetra, Paludella squarrosa, Pseudocalliergon trifarium and Scorpidium scorpioides across European regions. Nova Hedwigia 150, 133 – 158. 
 • Szabó P. 2020: Historická ekologie: dlouhodobé interakce přírody a člověka IV. Člověk jako součást lesa. Živa 68, 17 – 20.
 • Szabó P. 2020: Traditional woodland management, forest legislation, and modern nature conservation in east-central Europe. In: Dowling A. & Keyser R. (ed.) Conservation’s Roots Managing for Sustainability in Preindustrial Europe, 1100–1800. Berghahn, New York & Oxford., 304 – 326.