Publikace 2013

20212020201920182017201620152014201320122011

Impaktové publikace

 • Axmanová I., Chytrý M., Danihelka J., Lustyk P., Kočí M., Kubešová S., Horsák M., Cherosov M. M. & Gogoleva P. A. 2013: Plant species richness-productivity relationships in a low-productive boreal region. Plant Ecology 214:207 – 219. doi: 10.1007/s11258-012-0160-z
 • Bošela M., Máliš F., Kulla L., Šebeň V. & Deckmyn G. 2013: Ecologically based height growth model and derived raster maps of Norway spruce site index in the Western Carpathians.. European Journal of Forest Research xx – xx. doi: 10.1007/s11258-012-0160-z
 • De Frenne P., Rodríguez-Sánchez F., Coomes D. A., Baeten L., Verstraeten G., Vellend M., Bernhardt-Römermann M., Brown C. D., Brunet J., Cornelis J., Decocq G. M., Dierschke H., Eriksson O., Gilliam F. S., Hédl R., Heinken T., Hermy M., Hommel P., Jenkins M. A., Kelly D. L., Kirby K. J., Mitchell F. J. G., Naaf T., Newman M., Peterken G., Petřík P., Schultz J., Sonnier G., Van Calster H., Waller D. M., Walther G.-R., White P. S., Woods K. D., Wulf M., Graae B. J. & Verheyen, K. 2013: Microclimate moderates plant responses to macroclimate warming. Proceedings of the National Academy of Sciences 110:18561¬–18565. doi: 10.1073/pnas.1311190110
 • Dítě D., Hájek M., Hájková P. & Eliáš P. 2013: The occurrence of the relict plant, Trichophorum pumilum, in the Western Carpathians in the context of its distribution and ecology in Eurasia. Preslia 85:333 – 348.
 • Dudová L., Hájková P., Buchtová H. & Opravilová V. 2013: Formation, succession and landscape history of Central-European summit raised bogs: A multiproxy study from the Hrubý Jeseník Mountains. The Holocene 23:230 – 242. doi:10.1177/0959683612455540
 • Eliáš P. Jr., Sopotlieva D., Dítě D., Hájková P., Apostolova I., Senko D., Melečková Z. & Hájek M. 2013: Vegetation diversity of salt-rich grasslands in Southeast Europe. Applied Vegetation Science 16:521 – 537. doi: 10.1111/avsc.12017
 • Ellis L.T., Bakalin V.A., Baisheva E., Bednarek-Ochyra H., Ochyra R., Borovichev E.A., Choi S.S., Sun B.-Y., Erzberger P., Fedosov V.E., Garilleti R., Albertos B., Górski P., Hájková P., Hodgetts N.G., Ignatov M., Koczur A., Kurbatova L.E., Lebouvier M., 2013: New national and regional bryophyte records, 36. Journal of Bryology 35:228 – 238.
 • Hájek M. & Pyšek P. 2013: History, recent variability and restoration of oligotrophic wetlands: editorial. Preslia 85:209 – 214. Download from journal
 • Hettenbergerová E., Hájek M., Zelený D., Jiroušková J. & Mikulášková E. 2013: Changes in species richness and species composition of vascular plants and bryophytes along a moisture gradient. Preslia 85:369 – 388. Download from journal
 • Hofmeister J., Hošek J., Brabec M., Hédl R. & Modrý M. 2013: Strong influence of long-distance edge effect on herb-layer vegetation in forest fragments in an agricultural landscape. Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics 1 – 11. doi: 10.1016/j.ppees.2013.08.004
 • Hrivnák R., Gömöry D., Slezák M., Ujházy K., Hédl R., Jarčuška B. & Ujházyová M. 2013: Species richness pattern along altitudinal gradient in Central European beech forests. Folia Geobotanica 1 – 17. doi: 10.1007/s12224-013-9174-0
 • Jankovská V. & Pokorný P. 2013: Reevaluation of the palaeoenvironmental record of the former Komořanské jezero lake: late-glacial and Holocene palaeolimnology and vegetation debelopment in north-western Bohemia, Czech Republic. Preslia 85:265 – 287. Download from journal
 • Jiroušek M., Poulíčková A., Kintrová K., Opravilová V., Hájková P., Rybníček K., Kočí M., Bergová K., Hnilica R., Mikulášková E., Králová Š. & Hájek M. 2013: Long-term and contemporary environmental conditions as determinants of the species composition of bog organisms. Freshwater Biology 58:2196 – 2207. DOI: 10.1111/fwb.12201
 • Michalcová D., Chytrý M., Pechanec V., Hájek O., Jongepier J. W., Danihelka J., Grulich V., Šumberová K., Preislerová Z., Ghisla A., Bacaro G. & Zelený D. 2013: High plant diversity of grasslands in landscape context: a comparison of contrasting regions in Central Europe. Folia Geobotanica in press (online:1 – 19). DOI: 10.1007/s12224-013-9173-1
 • Pidek I. A., Svitavska-Svobodova H., Van der Knaap W. O. & Magyari E. 2013: Pollen percentage thresholds of Abies alba based on 13-year annual records of pollen deposition in modified Tauber traps: perspectives of application to fossil situations. Review of Palaeobotany and Palynology 195:26 – 36. DOI: 10.1016/j.revpalbo.2013.03.006
 • Poulíčková A., Hájková P., Kintrová K., Batková R., Czudková M. & Hájek M. 2013: Tracing decadal environmental change in ombrotrophic bogs using diatoms from herbarium collections and transfer functions. Environmental Pollution 179:201 – 209. DOI: 10.1016/j.envpol.2013.04.007
 • Sekulová L., Hájek M. & Syrovátka V. 2013: Vegetation-environment relationships in alpine mires of the West Carpathians and the Alps. Journal of Vegetation Science 24:1118 – 1128. DOI: 10.1111/jvs.12035
 • Szabó P. 2013: Rethinking pannage: Historical interactions between oak and swine. In: Rotherham Ian D. (ed.) Trees, Forested Landscapes and Grazing Animals: A European Perspective on Woodlands and Grazed Treescapes. Routledge, London & New York 51 – 61.
 • Šumberová K. & Hrivnák R. 2013: Formalised classification of the annual herb vegetation of wetlands (Isoëto-Nano-Juncetea class) in the Czech Republic and Slovakia (Central Europe). Phytocoenologia 43:13 – 40. DOI: 10.1127/0340-269X/2013/0043-0529
 • Volařík D. & Hédl R. 2013: Expansion to abandoned agricultural land forms an integral part of silver. Forest Ecology and Management 292:39 – 48. DOI: 10.1016/j.foreco.2012.12.016

Knihy

 • Lepší P., Lepší M., Boublík K., Štech M. & Hans V. (eds) 2013: Červená kniha květeny jižní části Čech. Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, České Budějovice. ContributorsŠumberová K.
 • Rotherham, I. D. (ed) 2013: Trees, forested landscapes and grazing animals: A European perspective on woodlands and grazed treescapes. London: Routledge. ContributorsPéter Szabó
 • Rotherham, I. D. (ed) 2013: Cultural severance and the environment: The ending of traditional and customary practice on commons and landscapes managed in common. Springer, Dordrecht. ContributorsPéter Szabó

Neimpaktové publikace a popularizace

 • Bergamini A., Bisang I., Eckstein J., Hájek M., Hájková P., Hedenäs L., Hofmann H., Lienhard L. & Schnyder N. 2013: Beiträge zur bryofloristichen Erforschung der Schweiz – Folge 8. Meylania 50:21 – 31.
 • Danihelka J. & Soják J. 2013: Potentilla ×nebulosa (Rosaceae), a new intersectional nothospecies from the Altai Mountains. Turczaninowia 15:5 – 8.
 • Danihelka J. 2013: Corispermum gmelinii Bunge. Zprávy České botanické společnosti 48:71 – 75.
 • Danihelka J. 2013: Scolymus maculatus L.. Zprávy České botanické společnosti 48:122 – 124.
 • Danihelka J. 2013: Botanické součty, rozdíly a podíly. Živa 61:69 – 72.
 • Danihelka J. 2013: Jak se dělá seznam. Živa 61:21 – 24.
 • Holub P., Tůma I. & Fiala K. 2013: Effect of fertilization on below-ground plant mass of submontane Polygono-Cirsietum meadow. Beskydy 6:33 – 42.
 • Jelínek P., Hlavatá J., Vavák J., Beňuš R. & Jamrichová E. 2013: Natural Scientific Analyses at the Archaeological Excavations in Budmerice: Methods, Results, and Perspectives. Interdisciplinaria Archaeologica. Natural Sciences in Archaeology 4:39 – 61.
 • Novák P. & Roleček J. 2013: Dub balkánský (Quercus frainetto) – nová lokalita na jihozápadní Moravě a zhodnocení výskytu v České republice. Zprávy České botanické společnosti 48:1 – 7.
 • Obstová B. 2013: Pylový diář – novinka pylovým alergikům. Alergie Supplementum 1 15:46 – 50.
 • Roleček J. & Novák P. 2013: Mezní výskyt teplomilných doubrav v PR Střemošická stráň u Luže na Chrudimsku. Východočeský sborník přírodovědný. Práce a studie 20:165 – 174.
 • Rybníček O. & Obstová B. 2013: Novinka pro pylové alergiky. Alergie, Astma, Bronchitida 2/2013:22 – 25.
 • Řepka R., Štěrba T. & Roleček J. 2013: Carex ×moravica (C. caryophyllea × C. fritschii), a new nothospecies identified by morphological and anatomical characters. Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae 98:105 – 116.
 • Zeidler M., Banaš M., Hédl R. & Houška J. 2013: Stopy sjezdového lyžování v půdě. Živa 61:42.