Publikace 2013

20212020201920182017201620152014201320122011

Impaktové publikace

 • Axmanová I., Chytrý M., Danihelka J., Lustyk P., Ko?í M., Kubešová S., Horsák M., Cherosov M. M. & Gogoleva P. A. 2013: Plant species richness-productivity relationships in a low-productive boreal region. Plant Ecology 214:207 – 219. doi: 10.1007/s11258-012-0160-z
 • Bošela M., Máliš F., Kulla L., Šebe? V. & Deckmyn G. 2013: Ecologically based height growth model and derived raster maps of Norway spruce site index in the Western Carpathians.. European Journal of Forest Research xx – xx. doi: 10.1007/s11258-012-0160-z
 • De Frenne P., Rodríguez-Sánchez F., Coomes D. A., Baeten L., Verstraeten G., Vellend M., Bernhardt-Römermann M., Brown C. D., Brunet J., Cornelis J., Decocq G. M., Dierschke H., Eriksson O., Gilliam F. S., Hédl R., Heinken T., Hermy M., Hommel P., Jenkins M. A., Kelly D. L., Kirby K. J., Mitchell F. J. G., Naaf T., Newman M., Peterken G., Pet?ík P., Schultz J., Sonnier G., Van Calster H., Waller D. M., Walther G.-R., White P. S., Woods K. D., Wulf M., Graae B. J. & Verheyen, K. 2013: Microclimate moderates plant responses to macroclimate warming. Proceedings of the National Academy of Sciences 110:18561¬–18565. doi: 10.1073/pnas.1311190110
 • Dít? D., Hájek M., Hájková P. & Eliáš P. 2013: The occurrence of the relict plant, Trichophorum pumilum, in the Western Carpathians in the context of its distribution and ecology in Eurasia. Preslia 85:333 – 348.
 • Dudová L., Hájková P., Buchtová H. & Opravilová V. 2013: Formation, succession and landscape history of Central-European summit raised bogs: A multiproxy study from the Hrubý Jeseník Mountains. The Holocene 23:230 – 242. doi:10.1177/0959683612455540
 • Eliáš P. Jr., Sopotlieva D., Dít? D., Hájková P., Apostolova I., Senko D., Mele?ková Z. & Hájek M. 2013: Vegetation diversity of salt-rich grasslands in Southeast Europe. Applied Vegetation Science 16:521 – 537. doi: 10.1111/avsc.12017
 • Ellis L.T., Bakalin V.A., Baisheva E., Bednarek-Ochyra H., Ochyra R., Borovichev E.A., Choi S.S., Sun B.-Y., Erzberger P., Fedosov V.E., Garilleti R., Albertos B., Górski P., Hájková P., Hodgetts N.G., Ignatov M., Koczur A., Kurbatova L.E., Lebouvier M., 2013: New national and regional bryophyte records, 36. Journal of Bryology 35:228 – 238.
 • Hájek M. & Pyšek P. 2013: History, recent variability and restoration of oligotrophic wetlands: editorial. Preslia 85:209 – 214. Download from journal
 • Hettenbergerová E., Hájek M., Zelený D., Jiroušková J. & Mikulášková E. 2013: Changes in species richness and species composition of vascular plants and bryophytes along a moisture gradient. Preslia 85:369 – 388. Download from journal
 • Hofmeister J., Hošek J., Brabec M., Hédl R. & Modrý M. 2013: Strong influence of long-distance edge effect on herb-layer vegetation in forest fragments in an agricultural landscape. Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics 1 – 11. doi: 10.1016/j.ppees.2013.08.004
 • Hrivnák R., Gömöry D., Slezák M., Ujházy K., Hédl R., Jar?uška B. & Ujházyová M. 2013: Species richness pattern along altitudinal gradient in Central European beech forests. Folia Geobotanica 1 – 17. doi: 10.1007/s12224-013-9174-0
 • Jankovská V. & Pokorný P. 2013: Reevaluation of the palaeoenvironmental record of the former Komo?anské jezero lake: late-glacial and Holocene palaeolimnology and vegetation debelopment in north-western Bohemia, Czech Republic. Preslia 85:265 – 287. Download from journal
 • Jiroušek M., Poulí?ková A., Kintrová K., Opravilová V., Hájková P., Rybní?ek K., Ko?í M., Bergová K., Hnilica R., Mikulášková E., Králová Š. & Hájek M. 2013: Long-term and contemporary environmental conditions as determinants of the species composition of bog organisms. Freshwater Biology 58:2196 – 2207. DOI: 10.1111/fwb.12201
 • Michalcová D., Chytrý M., Pechanec V., Hájek O., Jongepier J. W., Danihelka J., Grulich V., Šumberová K., Preislerová Z., Ghisla A., Bacaro G. & Zelený D. 2013: High plant diversity of grasslands in landscape context: a comparison of contrasting regions in Central Europe. Folia Geobotanica in press (online:1 – 19). DOI: 10.1007/s12224-013-9173-1
 • Pidek I. A., Svitavska-Svobodova H., Van der Knaap W. O. & Magyari E. 2013: Pollen percentage thresholds of Abies alba based on 13-year annual records of pollen deposition in modified Tauber traps: perspectives of application to fossil situations. Review of Palaeobotany and Palynology 195:26 – 36. DOI: 10.1016/j.revpalbo.2013.03.006
 • Poulí?ková A., Hájková P., Kintrová K., Batková R., Czudková M. & Hájek M. 2013: Tracing decadal environmental change in ombrotrophic bogs using diatoms from herbarium collections and transfer functions. Environmental Pollution 179:201 – 209. DOI: 10.1016/j.envpol.2013.04.007
 • Sekulová L., Hájek M. & Syrovátka V. 2013: Vegetation-environment relationships in alpine mires of the West Carpathians and the Alps. Journal of Vegetation Science 24:1118 – 1128. DOI: 10.1111/jvs.12035
 • Szabó P. 2013: Rethinking pannage: Historical interactions between oak and swine. In: Rotherham Ian D. (ed.) Trees, Forested Landscapes and Grazing Animals: A European Perspective on Woodlands and Grazed Treescapes. Routledge, London & New York 51 – 61.
 • Šumberová K. & Hrivnák R. 2013: Formalised classification of the annual herb vegetation of wetlands (Isoëto-Nano-Juncetea class) in the Czech Republic and Slovakia (Central Europe). Phytocoenologia 43:13 – 40. DOI: 10.1127/0340-269X/2013/0043-0529
 • Vola?ík D. & Hédl R. 2013: Expansion to abandoned agricultural land forms an integral part of silver. Forest Ecology and Management 292:39 – 48. DOI: 10.1016/j.foreco.2012.12.016

Knihy

 • Lepší P., Lepší M., Boublík K., Štech M. & Hans V. (eds) 2013: ?ervená kniha kv?teny jižní ?ásti ?ech. Jiho?eské muzeum v ?eských Bud?jovicích, ?eské Bud?jovice. ContributorsŠumberová K.
 • Rotherham, I. D. (ed) 2013: Trees, forested landscapes and grazing animals: A European perspective on woodlands and grazed treescapes. London: Routledge. ContributorsPéter Szabó
 • Rotherham, I. D. (ed) 2013: Cultural severance and the environment: The ending of traditional and customary practice on commons and landscapes managed in common. Springer, Dordrecht. ContributorsPéter Szabó

Neimpaktové publikace a popularizace

 • Bergamini A., Bisang I., Eckstein J., Hájek M., Hájková P., Hedenäs L., Hofmann H., Lienhard L. & Schnyder N. 2013: Beiträge zur bryofloristichen Erforschung der Schweiz – Folge 8. Meylania 50:21 – 31.
 • Danihelka J. & Soják J. 2013: Potentilla ×nebulosa (Rosaceae), a new intersectional nothospecies from the Altai Mountains. Turczaninowia 15:5 – 8.
 • Danihelka J. 2013: Corispermum gmelinii Bunge. Zprávy ?eské botanické spole?nosti 48:71 – 75.
 • Danihelka J. 2013: Scolymus maculatus L.. Zprávy ?eské botanické spole?nosti 48:122 – 124.
 • Danihelka J. 2013: Botanické sou?ty, rozdíly a podíly. Živa 61:69 – 72.
 • Danihelka J. 2013: Jak se d?lá seznam. Živa 61:21 – 24.
 • Holub P., T?ma I. & Fiala K. 2013: Effect of fertilization on below-ground plant mass of submontane Polygono-Cirsietum meadow. Beskydy 6:33 – 42.
 • Jelínek P., Hlavatá J., Vavák J., Be?uš R. & Jamrichová E. 2013: Natural Scientific Analyses at the Archaeological Excavations in Budmerice: Methods, Results, and Perspectives. Interdisciplinaria Archaeologica. Natural Sciences in Archaeology 4:39 – 61.
 • Novák P. & Role?ek J. 2013: Dub balkánský (Quercus frainetto) – nová lokalita na jihozápadní Morav? a zhodnocení výskytu v ?eské republice. Zprávy ?eské botanické spole?nosti 48:1 – 7.
 • Obstová B. 2013: Pylový diá? – novinka pylovým alergik?m. Alergie Supplementum 1 15:46 – 50.
 • Role?ek J. & Novák P. 2013: Mezní výskyt teplomilných doubrav v PR St?emošická strá? u Luže na Chrudimsku. Východo?eský sborník p?írodov?dný. Práce a studie 20:165 – 174.
 • Rybní?ek O. & Obstová B. 2013: Novinka pro pylové alergiky. Alergie, Astma, Bronchitida 2/2013:22 – 25.
 • ?epka R., Št?rba T. & Role?ek J. 2013: Carex ×moravica (C. caryophyllea × C. fritschii), a new nothospecies identified by morphological and anatomical characters. Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae 98:105 – 116.
 • Zeidler M., Banaš M., Hédl R. & Houška J. 2013: Stopy sjezdového lyžování v p?d?. Živa 61:42.