Publikace 2012

20212020201920182017201620152014201320122011

Impaktové publikace

 • Axmanová I., Chytrý M., Zelený D., Li C.-F., Vymazalová N., Danihelka J., Horsák M., Ko?í M., Kubešová S., Lososová Z., Otýpková Z., Tichý L., Martynenko V. B., Baisheva E. Z., Schuster B. & Diekmann M. 2012: The species richness-productivity relationship in the herb layer of European deciduous forests. Global Ecology and Biogeography 21:657 – 667. DOI: 10.1111/j.1466-8238.2011.00707.x
 • Axmanová I., Tichý L., Fajmonová Z., Hájková P., Hettenbergerová E., Li Ch.-F., Merunková K., Nejezchlebová M., Otýpková Z., Vymazalová M. & Zelený D. 2012: Estimation of herbaceous biomass from species composition and cover. Applied Vegetation Science 15:580 – 589. DOI: 10.1111/j.1654-109X.2012.01191.x
 • Cachovanová L., Hájek M., Fajmonová Z. & Marrs R. 2012: Species richness, community specialization and soil-vegetation relationships of managed grasslands in a geologically heterogeneous landscape. Folia Geobotanica 47:349 – 371. doi: 10.1007/s12224-012-9131-3
 • Hájková P., Grootjans A., Lamentowicz M., Rybní?ková E., Madaras M., Opravilová V., Michaelis D., Hájek M., Joosten H. & Wo?ejko L. 2012: How a Sphagnum fuscum-dominated bog changed into a calcareous fen: the unique Holocene history of a Slovak spring-fed mire. Journal of Quaternary Science 27:233 – 243. DOI: 10.1002/jqs.1534
 • Hédl R., Houška J., Banaš M. & Zeidler M. 2012: Effects of skiing and slope gradient on topsoil properties in an alpine environment. Polish Journal of Ecology 60:491 – 501. Download from journal
 • Hofmeister J., Hošek J., B?zek F. & Role?ek J. 2012: Foliar N concentration and d15N signature reflect the herb layer species diversity and composition in oak-dominated forests. Applied Vegetation Science 15:318 – 328. DOI: 10.1111/j.1654-109X.2011.01174.x
 • Holub J., T?ma I., Záhora J. & Fiala K. 2012: Different nutrient use strategies of expansive grasses Calamagrostis epigejos and Arrhenatherum elatius. Biologia 67:673 – 680. DOI: 10.2478/s11756-012-0050-9
 • Chytrý M., Ermakov N., Danihelka J., Hájek M., Hájková P., Horsák M., Ko?í M., Kubešová S., Lustyk P., Preislerová Z., Pelánková B., Valachovi? M. & Zelený D. 2012: High species richness in hemiboreal forests of the northern Russian Altai, southern Siberia. Journal of Vegetation Science 23:605 – 616.
 • Chytrý M., Lososová Z., Horsák M., Uher B., ?ejka T., Danihelka J., Fajmon K., Hájek O., Ju?i?ková L., Kintrová K., Láníková D., Otýpková Z., ?eho?ek V. & Tichý L. 2012: Dispersal limitation is stronger in communities of microorganisms than macroorganisms across Central European cities. Journal of Biogeography 39:1101 – 1111. DOI: 10.1111/j.1365-2699.2011.02664.x
 • Kahlert M., Kelly M., Albert R.-L., Almeida S. F. P., Bešta T., Blanco S., Coste M., Denys L., Ector L., Fránková M., Hlúbiková D., Ivanov P., Kennedy B., Marvan P., Mertens A., Miettinen J., Picinska-Fa?tynowicz J., Rosebery J., Tornés E., Vilbaste S. & Vogel A. 2012: Identification versus counting protocols as sources of uncertainty in diatom-based ecological status assessments. Hydrobiologia 695:109 – 124. DOI: 10.1007/s10750-012-1115-z
 • Letz D. R., Dan?ák M., Danihelka J. & Šarhanová P. 2012: Taxonomy and distribution of Cerastium pumilum and C. glutinosum in Central Europe. Preslia 84:33 – 69. Download from journal
 • Lososová Z., Chytrý M., Tichý L., Danihelka J., Fajmon K., Hájek O., Kintrová K., Kühn I., Láníková D., Otýpková Z. & ?eho?ek V. 2012: Native and alien floras in urban habitats: a comparison across 32 cities of central Europe. Global Ecology and Biogeography 21:545 – 555. DOI: 10.1111/j.1466-8238.2011.00704.x
 • Lososová Z., Chytrý M., Tichý L., Danihelka J., Fajmon K., Hájek O., Kintrová K., Láníková D., Otýpková Z. & ?eho?ek V. 2012: Biotic homogenization of Central European urban floras depends on residence time of alien species and habitat types. Biological Conservation 145:179 – 184. DOI: 10.1016/j.biocon.2011.11.003
 • Marcussen T., Jakobsen K. S., Danihelka J., Ballard H. E., Blaxland K., Brysting A. K. & Oxelman B. 2012: Inferring species networks from gene trees in high-polyploid North American and Hawaiian violets (Viola, Violaceae). Systematic Biology 61:107 – 126. doi: 10.1093/sysbio/syr096
 • Šumberová K., Duchá?ek M. & Lososová Z. 2012: Life-history traits controlling the survival of Tillaea aquatica: a threatened wetland plant species in intensively managed fishpond landscapes of the Czech Republic. Hydrobiologia 689:91 – 110. DOI: 10.1007/s10750-011-0857-3
 • Šumberová K., Lososová Z., Duchá?ek M., Horáková V. & Fabši?ová M. 2012: Distribution, habitat ecology, soil seed bank and seed dispersal of threatened Lindernia procumbens and alien Lindernia dubia (Antirrhinaceae) in the Czech Republic. Phyton – Annales Rei Botanicae 52:39 – 72. Download
 • T?ma I., Fiala K., Záhora J. & Holub P. 2012: The role of Athyrium distentifolium in reduction of soil acidification and base cation losses due to acid deposition in a deforested mountain area. Plant and Soil 354:107 – 120. DOI: 10.1007/s11104-011-1048-8
 • Ugurlu E., Role?ek J. & Bergmeier E. 2012: Oak woodland vegetation of Turkey – a first overview based on multivariate statistics.. Applied Vegetation Science 15:590 – 608. DOI: 10.1111/j.1654-109X.2012.01192.x
 • Verheyen K., Baeten L., De Frenne P., Bernhardt-Römermann M., Brunet J., Cornelis J., Decocq G., Dierschke H., Eriksson O., Hédl R., Heinken T., Hermy M., Hommel P., Kirby K., Naaf T., Peterken G., Pet?ík P., Pfadenhauer J., Van Calster H., Walther G.-R., 2012: Driving factors behind the eutrophication signal in understorey plant communities of deciduous temperate forests. Journal of Ecology 100:352 – 365. doi: 10.1111/j.1365-2745.2011.01928.x
 • Wagner V., Treiber J., Danihelka J., Ruprecht E., Wesche K. & Hensen I. 2012: Declining genetic diversity and increasing genetic isolation toward the range periphery of Stipa pennata, a Eurasian Feather Grass. International Journal of Plant Sciences 173:802 – 811. Download from JSTOR
 • Walker D.A., Epstein H.E., Raynolds M.K., Kuss P., Kopecký M., Frost G.V., Daniëls F.J.A., Leibman M.O., Moskalenko N.G., Matyshak G.V., Khitun O.V., Khomutov A.V., Forbes B.C., Bhatt U.S., Kade A.N., Vonlanthen C.M. & Tichý L. 2012: Environment, vegetation and greenness (NDVI) along the North America and Eurasia Arctic transects. Environmental Research Letters 7:1 – 17. doi:10.1088/1748-9326/7/1/015504

Knihy

 • Grootjans A., Šefferová-Stanová V. & Jansen A. (eds.) 2012: Calcareous mires of Slovakia: landscape setting, management and restoration prospects. KNNV Publishing, Zeist. ContributorsHájková P.

Neimpaktové publikace a popularizace

 • Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivo?ková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. 2012: Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.-10. ?ervence 2010. Zprávy ?eské botanické spole?nosti, P?íloha 47:1 – 94.
 • Chytrý M., Härtel H. & Šumberová K. 2012: Rodinné st?íbro ?eské vegetace: máme u nás n?co, co jinde nemají?. Živa 60:175 – 180.
 • Danihelka J. 2012: Cotoneaster lucidus Schltdl.. Zprávy ?eské botanické spole?nosti 47:68 – 69.
 • Danihelka J. 2012: Kruhatka Matthiolova (Cortusa matthioli) v Sudetech aneb anti-Hendrych. Zprávy ?eské botanické spole?nosti 46:251 – 263.
 • Danihelka J. 2012: Herbá?e v?era, dnes a zítra. Živa 60:85 – 87.
 • Dengler J., Berendsohn W. G., Bergmeier E., Chytrý M., Danihelka J., Jansen F., Kusber W.- H., Landucci F., Müller A., Panfili E., Schaminée J. H. J., Venanzoni R. & von Raab-Straube E. 2012: The need for and the requirements of EuroSL, an electronic taxonomic reference list of all European plants. Biodiversity & Ecology 4:15 – 24.
 • Jankovská V. 2012: Pylová analýza vzork? z archeologického objektu 1502 v ?áslavi. Forum Urbes Medii Aevi 6:304 – 307.
 • Jehlík V., Jankovská V. & Moravcová L. 2012: Erica tetralix v ?eské republice. Zprávy ?eské Botanické Spole?nosti 47:319 – 352.
 • Novák P. & Role?ek J. 2012: Gentianella amarella (L.) Börner subsp. amarella. Zprávy ?eské botanické spole?nosti 47:95 – 97.
 • Role?ek J. & Novák P. 2012: Poznámky k výskytu zárazy ho??íkové (Orobanche picridis) u Svitav. Východo?eský sborník p?írodov?dný. Práce a studie. 19:175 – 180.
 • Role?ek J. 2012: Festuca amethystina L.. Zprávy ?eské botanické spole?nosti 47:87 – 89.
 • Role?ek J. 2012: Polycnemum arvense L.. Zprávy ?eské botanické spole?nosti 47:126 – 127.
 • Role?ek J. 2012: Slatinná louka “Nad Horníkem” na Velkomezi?í?sku – zanikající unikátní hadcový mok?ad. Acta rerum naturalium 13:53 – 60.
 • Role?ek J., ?ech L. & Danihelka J. 2012: Strošek polopásý (Lappula semicincta) v ?eské republice.. Zprávy ?eské botanické spole?nosti 47:1 – 10.
 • Role?ek J. & Losík J. 2012: Lesostep Jižního Uralu. Živa 60:233 – 237.
 • Szabó P. 2012: “Wann es zw 7 jarn chumpt” Medieval and early modern woodland management in Moravia. Forum Urbes Medii Aevii 6:252 – 259.
 • Štursa J., Jeník J., Dvo?ák J., Har?ik J., Jankovská V., Soukupová L. & Van?k J. 2012: Horské r?žencové toky v arkto-alpínské tund?e Krkonoš, Vysoké Sudety. Opera Corcontica 2012:145 – 172.
 • Vitek E., Danihelka J. & Adler W. 2012: Viola x palmata L. (Violaceae) new for Austria and Europe. Annalen des Naturhistorischen Museums Wien, ser. B 113:264 – 265.