R kurz

Datové soubory ke stažení: historická databáze, Děvín canopy

Komentované Rkové skripty jsou zde.

Jak psát základní symboly v Rku (česká klávesnice):
$ pravé ALT + ů
~ pravé ALT + 1
# pravé ALT + x
| pravé ALT + w
[ pravé ALT + f
] pravé ALT + g
{ pravé ALT + b
} pravé ALT + n

1. lekce (29.1.2019):

Nejdřív jsme si ukázali prostředí RStudia, které slouží k jednodušší komunikaci s R, přehlednému psaní skriptů aj.

Pak jsme si načetli datovou tabulku, na čemž jsme si vysvětlili, základní konvence zápisu funkce a vytvoření objektu,
lehce zmínili, že R rozlišuje různé typy objektů, pokusili se o podvýběr z tabulky a nakonec si nakreslili jednoduchý krabicový graf.
Podrobnější informace můžete načerpat třeba z úvodní části R for dummies.

2. lekce (12.2.2019):

Ukázali jsme si, jak nahrát a načíst knihovny na příkladu lattice. Vytvořili jsme boxplot se dvěma kategoriálními proměnnými.

Dále jsme si načetli novou tabulku týkající se experimentálního prosvětlení na Děvíně. Vyzkoušeli jsme funkci aggregate, díky níž jsme vytvořili sumární tabulku, kterou jsme nakonec exportovali.

3. lekce (26.2.2019):

Ukázali jsme si, jak tvořit jednoduché vektory a jak provádět základní výběry.

Úkol: Budete potřebovat naši starou známou tabulku z historické databáze. Z té nakreslíte boxploty členěné podle katastrálního území (t.j. každý katastr bude mít svůj graf) pro všechny lesy větší než 100 jiter, u kterých je zároveň znám typ managementu (to znamená, že nechcete typ managementu „Unknown“). V těch boxplotech dáte do vztahu typ managementu a rozlohu v jitrech. A ještě zjistěte, kolika případů se daná podmínka týká. Boxploty si uložíte někam mimo R. Připomínám, že tady pracujeme s tabulkou (data frame), nikoli pouze s vektory. V těch boxplotech dáte do vztahu typ managementu a rozlohu v jitrech. A ještě zjistěte, kolika případů se daná podmínka týká.