RNDr. Petr Petřík, Ph.D.

    

Telefon: +420 271 015 202, +420 607 266 210

Petr Petřík se ve svém výzkumu obecně zabývá vegetační ekologií, druhovým složením a rozšířením druhů. Konkrétně se zaměřuje na klasifikaci a recentní proměny lesní vegetace střední Evropy a jihovýchodní Asie (zejm. Jižní Korea), invazní biologii okrasných rostlin (zejm. v opuštěných sídlech), sezónní změny suchomilné travinné vegetace, regionální floristiku (zejm. severní Čechy) a popularizaci botaniky (vede časopis Botanika). Je aktivní na poli ochrana přírody a krajiny jako koordinátor Platformy pro krajinu (nasekrajina.eu) Vystudoval biologii a geobotaniku na Karlově univerzitě v Praze (RNDr., 2000), kde získal titul Ph.D. v oboru využití síťového mapování rostlin. Od roku 2000 pracuje jako výzkumný pracovník v Botanickém ústavu AV ČR, kde začínal na Geobotanickém odd., poté působil na oddělení GIS a DPZ a nakonec na oddělení vegetační ekologie.